مقاله بررسي وضعيت انتقال نوزادان به NICU بيمارستان بوعلي ساري در سال ۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت انتقال نوزادان به NICU بيمارستان بوعلي ساري در سال ۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال نوزاد
مقاله بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان
مقاله نوزاد پره ترم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخشب مريم
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از عوامل موثر بر مرگ و مير نوزادان، انتقال نوزاد به روش صحيح از محل تولد به بخش نوزادان يا بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان (NICU) مي باشد. شناخت عوامل موثر در روند انتقال مي تواند نقش مهمي در بهبود پيش آگهي و نجات جان آنان داشته باشد. در اين مطالعه وضعيت انتقال نوزادان نيازمند بهNICU ، به بيمارستان بوعلي ساري بررسي شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش توصيفي در مدت ۶ ماه، تمامي موارد انتقال از سراسر استان مازندران به NICU بيمارستان بوعلي ساري مورد بررسي قرار گرفت. گردآوري داده ها از طريق دو پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافيک مادر و نوزاد، شرح مشکلات، سرانجام نوزادان در بيمارستان مقصد، اقدامات قبل و حين انتقال و وضعيت آماده بودن بيمارستان مقصد انجام گرفت.
يافته ها: در مجموع ۱۴۸ نوزاد به NICU بيمارستان بوعلي منتقل شدند. بيشترين شيوع انتقال در سن حاملگي ۲۸ تا ۳۲ هفته (۳۲٫۴ درصد) و در ۲۴ ساعت اول تولد (۶۹٫۶ درصد) بود. بيشترين علت انتقال شامل RDS (65.5 درصد) و بعد TTN (12.8 درصد) بود. نتايج در مورد تثبيت نوزاد نشان داد که ABG و CXR و قندخون در حدود تقريبا فقط ۵۰ درصد بيماران انجام شده و ۱۰ درصد بيماران با هيپوترمي و ۳۹٫۲ درصد با سيانوز به مقصد رسيدند. بيشترين ميزان انتقال از بيمارستان امام خميني ساري (۶۸٫۲ درصد) بوده است. وضعيت بيمارستان مقصد جز خرابي آسانسور (۱۲٫۸ درصد) در ساير موارد مناسب به نظر ميرسيد. از ۱۴۸ نوزاد، ۲۶ نفر (۱۷٫۶ درصد) فوت کردند. بين سن حاملگي و ضريب آپگار با ميزان مرگ و مير اين نوزادان ارتباط معنيدار وجود داشت (P<0.05).
استنتاج: روند انتقال نوزاد در استان مازندران نيازمند بهبود وضعيت فعلي از نظر هماهنگي با بيمارستان مقصد، تثبيت نوزاد قبل از اعزام و استفاده از يک تيم ماهر و آموزش ديده مي باشد. به علاوه لازم است جهت بهبود وضعيت تجهيزات انتقال شامل انکوباتور پرتابل و آمبولانس داراي ونتيلاتور و توجه به انتقال هوايي برنامه ريزي شود.