مقاله بررسي وضعيت بازاررساني محصول توت فرنگي در استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت بازاررساني محصول توت فرنگي در استان کردستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان كردستان
مقاله توت فرنگي
مقاله حاشيه بازاريابي
مقاله تابع ضايعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادرزاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي رحيمي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محصول توت فرنگي به عنوان يكي از محصولات اصلي باغي استان کردستان از دست كم دو دهه قبل همواره مورد توجه توليد كنندگان محصولات باغي استان و سياست گزاران استان و كشور قرار گرفته است. مقاله كنوني به بررسي مسايل و مشكلات بازاررساني محصول توت فرنگي در دو دهه ۷۰ و ۸۰ مي پردازد و در سه مقطع زماني ۷۵، ۷۸ و ۱۳۸۵ بر اساس روش نمونه گيري سيستماتيك به ترتيب بر ۱۱۲، ۲۴۳ و ۸۰ نمونه انتخاب و از طريق تكميل پرسشنامه داده هاي لازم گردآوري شده است. نتايج داده ها نشان مي دهد كه حاشيه خرده فروشي در سال هاي مطالعه (۱۳۷۵، ۱۳۷۸ و ۱۳۸۵) به ترتيب ۴۸۰، ۵۶۲، ۸ و ۱۹۴۰ ريال (محصول درجه يك) و ۲۲۷۰ ريال (محصول درجه ۲)، حاشيه عمده ۴۴۰، ۹۹۸٫۲۵، ۱۰۰۰ ريال (محصول درجه يك) و ۱۴۱۰ ريال (محصول درجه ۲) و حاشيه كلي بازار ۹۲۰، ۱۵۶۱، ۲۹۴۰ (محصول درجه ۱) و ۳۲۲۰ (محصول درجه ۲) بوده است. درصد هزينه بازاريابي براي سه دوره مطالعه به ترتيب بالغ بر ۵۳٫۵، ۴۳٫۵ و ۳۷٫۲ (محصول درجه ۱) و ۵۰٫۴۱ (محصول درجه ۲) بوده است. تابع ضايعات برآورد شده نشان مي دهد كه متغيرهاي فاصله از زمان برداشت، وزن جعبه، فاصله از ميدان بار و مدت زمان ماندن محصول در واحد فروش بر ميزان ضايعات اثر مستقيم و معناداري داشته اند. ميزان ضايعات برآورد شده در سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۱۶٫۸۹ درصد و براي سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۱۹ درصد برآورد شده است. تغيير شيوه بسته بندي بر اساس داده هاي سال ۱۳۷۵ و ۱۳۷۸ نشان مي دهد كه طرح ياد شده داراي توجيه اقتصادي است و بر اساس نتايج به دست آمده از توابع ضايعات محصول توت فرنگي براي سال هاي گفته شده، در صورت اجراي آن به وسيله بهره برداران سود واحدها به طور قابل ملاحظه اي افزايش خواهد يافت. افزايش سود بر اساس داده هاي سال هاي ياد شده به ترتيب بالغ بر ۲۱۰۴۰۶۲ هزار ريال و ۷۸۱۰۰۶۲ هزار ريال برآورد شده است.