مقاله بررسي وضعيت بسترهاي توسعه روستايي مبتني بر فناوري اطلاعات در استان سيستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۱۸۵ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت بسترهاي توسعه روستايي مبتني بر فناوري اطلاعات در استان سيستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله توسعه روستايي
مقاله بعد ساختاري
مقاله بعد محتوايي
مقاله بعد زمينه‌ اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي نورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: پهلواني مصيب
جناب آقای / سرکار خانم: باركزايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظهور جامعه شبکه‌ اي و عصر اطلاعات، سرآغاز دگرگوني ‌هاي همه جانبه در ابعاد و عرصه‌ هاي مختلف حيات امروزي بشر است. عنصر اصلي کنشگرهاي اجتماعي و هندسه معرفتي شرايط نوين، بر فهم انگاره‌ اي متمرکز است که فناوري اطلاعات و ارتباطات در کانون آن قرار دارند. با وجود اين، ظهور عصر اطلاعات با پديده‌ اي به نام شکاف ديجيتالي”همراه است و سكونتگاه‌ هاي روستايي از جمله بخش ‌هاي مهم نظام اجتماعي است که از اين پديده بيشتر از مناطق شهري رنج مي ‌برد. با توجه به اهميت موضوع، تحقيق حاضر به مطالعه بسترهاي توسعه روستايي مبتني بر فناوري اطلاعات از منظر ابعاد سه گانه (ساختاري، محتوايي، زمينه‌اي) در استان سيستان و بلوچستان پرداخته است. روش مورد استفاده در اين تحقيق روش توصيفي – پيمايشي است و داده ‌هاي تحقيق با استفاده از پرسشنامه جمع‌ آوري شده است. يافته‏ هاي به ‏دست آمده از اين تحقيق، نشان مي ‏دهد كه بسترهاي توسعه روستايي مبتني بر فناوري اطلاعات در جامعه مورد مطالعه فراهم نيست. همچنين در پايان نيز در چارچوب يافته ‌هاي تحقيق، پيشنهاداتي در جهت توسعه روستايي مبتني بر فناوري اطلاعات ارايه گرديده است.