مقاله بررسي وضعيت بهداشت محيط و ايمني مدارس شهر کرمان در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت بهداشت محيط و ايمني مدارس شهر کرمان در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت محيط
مقاله ايمني
مقاله مدارس
مقاله شهر کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حميده
جناب آقای / سرکار خانم: نكويي مقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پاريزي ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: نكونام غلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: اثر اجزاء مختلف بهداشت محيط مدارس از جمله کميت و کيفيت تسهيلات بهداشتي مانند آبخوريها، دستشويي ها، وضعيت آب آشاميدني، نحوه دفع فاضلاب،مديريت زباله، ايمني و زمين هاي ورزش و فضاي سبز بر سلامتي دانش آموزان بسيار با اهميت است. عدم آگاهي دقيق از وضعيت نيازهاي اشاره شده ممکن است اثرات مخرب و جبران ناپذير بر بهداشت محيط جامعه بجا گذارد. با توجه به نقش بهداشت محيط مدارس در ارتقاء سطح سلامتي جامعه، اين پژوهش با هدف مذکور و به منظور بررسي وضعيت بهداشت محيط، و ايمني مدارس شهر کرمان در سال ۸۶ انجام شد.
روش بررسي: پژوهش توصيفي – مقطعي است و که در سال ۸۶ انجام گرفت. جمعيت مورد مطالعه تعداد ۲۵۷ مدرسه ابتدايي، راهنمايي، متوسطه (دبيرستان و هنرستان) و پيش دانشگاهي در شهر کرمان را تشکيل ميدهد. چک ليستي بر اساس آيين نامه بهداشت محيط مدارس ايران و ضوابط سازمان نوسازي و تجهيز مدارس کشور تهيه و با مراجعه به مدارس، مشاهده و مصاحبه با مسوولين تکميل شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار  SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ۶۸ درصد مدارس مورد مطالعه وابسته به دولت و ۳۲ درصد مدارس غير انتفاعي بوده اند. حداقل مساحت مورد نياز به ازاي هر دانش آموز در ۵۵٫۷ درصد مدارس ابتدايي و راهنمايي رعايت شده و در ۸۶٫۴ درصد از دبيرستانها و هنرستانهاي مورد مطالعه رعايت نشده بود. سرانه فضاي سبز مورد نياز به ازاي هر دانش آموز ۰٫۵ متر مربع است که در ۶۷٫۴ درصد مدارس رعايت نشده است. ۵۳٫۱ درصد از مدارس فاقد اتاق خدمات بهداشتي بودند. ۸۹٫۹ درصد مدارس آب آشاميدني سالم داشته اند. تنها ۶۶٫۳ درصد از مدارس به ازاي هر ۴۰ دانش آموز يک چشمه توالت داشته اند. در ۹۵٫۹۶ درصد مدارس روش دفع فاضلاب بهداشتي بوده است. ۷۶ درصد مدارس داراي زباله دان بهداشتي بوده که از در ۹۰٫۲ درصد آنها فاصله زماني تخليه و شستشوي زباله دان را رعايت مي شد. ۷۶ درصد از مدارس آيين نامه ماده ۱۳ قانون مواد خوراکي، آرايشي و بهداشتي را در مورد بوفه رعايت نموده بودند. در ۹۲٫۶ درصدمدارس ميز و نيمکت متناسب با قد دانش اموزان بود. ۸۰ درصد کلاسها حداکثر استفاده از نور طبيعي را داشته اند.
بحث: وضعيت بهداشت و ايمني مدارس با توجه به مطالعات انجام شده در ۱۳ سال قبل روند رو به بهبودي را نشان داده و در مجموع ۸۰ درصد مدارس مورد مطالعه از وضعيت مطلوبي برخوردار بودند.