مقاله بررسي وضعيت تجارت درون صنعتي در بخش هاي حمل و نقل، مسافرت و خدمات مالي (مقايسه تطبيقي کشورهاي منتخب در حال توسعه و توسعه يافته) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۸۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت تجارت درون صنعتي در بخش هاي حمل و نقل، مسافرت و خدمات مالي (مقايسه تطبيقي کشورهاي منتخب در حال توسعه و توسعه يافته)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت خدمات
مقاله تجارت درون صنعتي
مقاله تجارت درون صنعتي نهايي
مقاله حمل و نقل
مقاله مسافرت
مقاله خدمات مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راستي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله بنا به اهميت رو به رشد تجارت خدمات و در راستاني افزايش همگرايي هاي جهاني و منطقه اي و با استفاده از شاخص هاي تجارت درون صنعتي و نيز تجارت درون صنعتي نهايي به بررسي تطبيق وضعيت تجارت درون صنعتي در سه بخش حمل و نقل، مسافرت و خدمات مالي کشورهاي منتخب در حال توسعه و توسعه يافته (با تاکيد بر اقتصاد ايران) مي پردازد.