مقاله بررسي وضعيت تجديد حيات طبيعي جنگل هاي بلوط غرب در رابطه با عوامل رويشگاهي (مطالعه موردي: منطقه پيردانه پيرانشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت تجديد حيات طبيعي جنگل هاي بلوط غرب در رابطه با عوامل رويشگاهي (مطالعه موردي: منطقه پيردانه پيرانشهر)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل هاي بلوط غرب
مقاله تجديد حيات
مقاله درصد آميختگي
مقاله دانه زاد و شاخه زاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليجانپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بانج شفيعي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي راد جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل هاي بلوط غرب به دليل موقعيت، عملكرد و تنوع زيستي حاكم بر آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. احيا و توسعه اين جنگل ها به وضعيت تجديد حيات توده هاي جنگلي وابسته است. هدف اين تحقيق، بررسي خصوصيات كمي و كيفي تجديد حيات بخشي از توده هاي جنگلي آذربايجان غربي در شهرستان پيرانشهر است. به اين منظور، ابتدا ۴۶۰ هکتار از توده هاي جنگلي منطقه پيردانه انتخاب و سپس ۶۱ قطعه نمونه دايره اي به مساحت يك آر با شبكه آماربرداري ۳۰۰×۲۵۰ متر برداشت شد. در هر يك از قطعات نمونه، كليه نهال هاي يكساله و چندساله به تفکيک گونه تا قطر ۵/۷ سانتي متر همراه با عوامل رويشگاهي ثبت شد. براساس بررسي حاضر، ميانگين تعداد تجديد حيات در توده هاي جنگلي مورد بررسي ۴۱۳۰ اصله در هکتار برآورد شد که در اين ميان دو گونه دارمازو و وي ول از جنس بلوط، بيشترين درصد آميختگي را به خود اختصاص داده اند. ساختار تجديد حيات توده هاي مورد بررسي، شاخه و دانه زاد است. همچنين بين ميانگين تعداد نهال هاي دانه زاد و نهال هاي شاخه زاد گونه هاي وي ول و دارمازو و گلابي وحشي به احتمال ۹۵ درصد اختلاف معني داري وجود دارد. اين اختلاف در مورد تجديد حيات زالزالك و ديگر گونه ها معني دار نيست. بين ميانگين تعداد در قطعه نمونه نهال هاي گونه هاي اصلي چون وي ول و دارمازو در سطوح مختلف عوامل محيطي، مثل جهت دامنه و تاج پوشش توده مادري به احتمال ۹۵ درصد اختلاف معني داري وجود دارد.