مقاله بررسي وضعيت خستگي در کارگران کارخانجات کاشي شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در سلامت كار ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت خستگي در کارگران کارخانجات کاشي شهر يزد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگي
مقاله پرسنل کارخانجات کاشي
مقاله مدل خستگي MS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حلواني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: باقياني مقدم محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خستگي از عوامل خطر ايجادکننده عوارض و بيماري هاي مختلف است که باعث آسيب به فرد، کاهش بازده کاري، افزايش حوادث و غيره مي گردد. در صورتيکه خستگي پيشگيري و کنترل نگردد به شکل مزمن در مي آيد که براي صنعت و در نهايت اقتصاد ملي زيان آور است و ضايعات آن قابل جبران نيست. در اين مطالعه وضعيت خستگي کارگران کارخانجات کاشي يزد مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت براي پيشگيري و کنترل آن پيشنهاداتي ارايه گرديده است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي (Cross-sectional) بود که در فصل هاي بهار و تابستان سال ۸۳ در پرسنل کارخانجات کاشي شهرستان يزد انجام گرديد. حجم نمونه طبق برآوردهاي آماري ۳۸۰ نفرتعيين و به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد موسسه MS آمريکا بود که اطلاعات از طريق برنامه SPSS و EP12 تجزيه و تحليل گرديد و از تست آماري کاي اسکور استفاده شد.
يافته ها: از کل پرسنل مورد بررسي ۷۸٫۹ درصد مردان ۱۲٫۱۰ درصد زنان بودند که ۴۷ درصد آنها اغلب روزها با خستگي مواجه بوده و ۳۰٫۷ درصد گهگاه احساس خستگي مي کردند. فقط ۲۲٫۳ درصد از آنها به ندرت احساس خستگي داشتند، بدين مفهوم که پرسنلي که اصلا احساس خستگي نمي کردند در بين آن ها مشاهده نشد. علت خستگي حدود ۵۰ درصد از پرسنل، بيماري هاي اسکلتي – عضلاني بود. بيش از ۹۰ درصد از پرسنل عمده ترين راه رفع خستگي را استراحت هاي کوتاه مدت در طول روز، دوش گرفتن با آب سرد، نوشيدن مايعات خنک و مصرف نوشيدني هاي کافيين دار مي دانستند.
نتيجه گيري: نتايج بررسي هاي انجام شده متعدد، از جمله بررسيه ايي که توسط Grand Jeam و عابدي در زمينه خستگي انجام شده با نتايج اين بررسي هماهنگي دارد و آنها را تاييد مي کند.