مقاله بررسي وضعيت زادآوري طبيعي سرخدار در جنگلهاي ارسباران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۸۰ تا ۳۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت زادآوري طبيعي سرخدار در جنگلهاي ارسباران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارسباران
مقاله سرخدار
مقاله زادآوري طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري شرفه علي
جناب آقای / سرکار خانم: مروي مهاجر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه سرخدار در جنگلهاي ارسباران به صورت آميخته با پهن برگاني همچون ممرز، بلوط و افرا ظاهر شده و در گذشته مورد تخريب بسيار زيادي قرار گرفته است. اين تحقيق با هدف بررسي وضعيت تجديد حيات طبيعي سرخدار در جنگلهاي ارسباران انجام شد. بدين منظور ۱۱۱ قطعه نمونه يك آري (۱۰۰ مترمربع) با شبكه آماربرداري ۲۵۰×۱۰۰ متر به روش منظم- تصادفي از توده هاي سرخدار برداشت شد. نتايج بررسي نشان داد که در هر هکتار ۵۲۰ نهال سرخدار وجود دارد که اکثريت آنها منشا دانه زاد دارند و اين نسبت در نهالهاي کوتاه تر از ۳۰ سانتي متر بيشتر از ساير رده هاي ارتفاعي (۳۰ تا ۱۳۰ و ۱۳۰ تا ۲۰۰ سانتي متري) است. نتايج حاصل از بررسي سلامت و شادابي نهالها نشان داد که نهالها از سلامت و شادابي بسيار زيادي برخوردارند و اين امر نشان مي دهد كه حفاظت منطقه نتيجه خوبي در بر داشته است؛ زيرا با توجه به اطلاعات جمع آوري شده در محل، فراواني سرخدار در گذشته هاي دور تقريبا از بين رفته و چنانچه حفاظت ادامه يابد در آينده شاهد توده هاي متراكم و سالم سرخدار در منطقه خواهيم بود.