مقاله بررسي وضعيت ساختاري ناحيه معدني هيرد (جنوب بيرجند) با استفاده از تفسير داده هاي مغناطيس هوايي، ماهواره اي و مشاهدات صحرايي و ارتباط آن با كانه زايي طلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت ساختاري ناحيه معدني هيرد (جنوب بيرجند) با استفاده از تفسير داده هاي مغناطيس هوايي، ماهواره اي و مشاهدات صحرايي و ارتباط آن با كانه زايي طلا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيرد
مقاله زمين درز سيستان
مقاله مغناطيس هوايي
مقاله زمين شناسي ساختماني
مقاله خطواره مغناطيسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: محجل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پوركرماني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خيرالهي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناحيه معدني هيرد در خاور خرد قاره ايران مرکزي و حاشيه خاوري پهنه لوت و در منتهي اليه باختري پهنه زمين درز سيستان واقع شده است. بخش شمالي پهنه زمين درز سيستان با راستاي شمال باختر جنوب خاور با پيچيدگي هاي ساختاري زياد، محل تشکيل چند کانسار معدني مهم بوده و از اين لحاظ مطالعه آن از اهميت چشمگيري برخوردار است. در اين مقاله، به مطالعه و تفسير داده هاي مغناطيس هوايي و ماهواره اي موجود در کنار مشاهدات صحرايي براي بررسي ساختارهاي سطحي و زيرسطحي و ارتباط آنها با عارضه هاي ساختاري عمده و تاثيرگذار در ناحيه (مانند پهنه زمين درز سيستان)، پرداخته شده است. علاوه بر اين پيوستگي واحدهاي زمين شناسي و ساختاري با سن ائوسن و جوان تر که در بخش هايي توسط سنگ پوشي مرکب از نهشته هاي آبرفتي و خاک پوشيده شده است نيز مورد تحقيق قرار گرفته است. در مرحله پردازش داده هاي مغناطيس هوايي، فيلترهاي برگردان به قطب و مشتق قائم اول اعمال شده است. براي پردازش داده هاي سنجنده ASTER و بارزسازي شکستگي ها نيز از فيلترهاي بالاگذر بارزکننده لبه استفاده شده است. تفسير داده هاي مغناطيس هوايي گوياي وجود دو روند ساختاري اصلي شمال جنوب و شمال باختر جنوب خاور در منطقه مي باشد که اين روندها از جهت گيري بخش شمالي پهنه زمين درز سيستان پيروي مي نمايند. جالب توجه وجود رگه هاي کانه دار و پهنه هاي برشي گسلي کانه دار و دگرسان شده در همين روندها و در محدوده همين شکستگي ها است. علاوه بر اين، محل تراکم و نيز تلاقي شکستگي ها با محل کاني سازي ها انطباق خوبي نشان مي دهد. از ديگر نتايج مطالعه داده هاي مغناطيس هوايي، بايد به وجود يک ناهنجاري مغناطيسي حلقوي در خاور محدوده اشاره نمود که در بخش هاي باختري اين ناهنجاري به شدت متاثر از ساختارهايي با روند NNW شده و رخداد کاني سازي به صورت رگه هاي سيليسي طلادار و نيز کاني سازي در پهنه هاي برشي گسل ها، در همين محدوده به وقوع پيوسته است. تفسير داده هاي ماهواره اي در کنار مشاهدات و اندازه گيري هاي صحرايي به عمل آمده از شکستگي ها و گسل هاي سطحي، علاوه بر تاييد و انطباق نسبي با دو روند ساختاري مذکور، دلالت بر وجود سومين روند ساختاري مهم شمال خاور – جنوب باختر در منطقه دارد که اين روند اثر بسيار ضعيفي در نقشه مغناطيس هوايي از خود بر جاي گذاشته است.