مقاله بررسي وضعيت عادت ماهيانه در دختران کم توان ذهني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۳۸۹ تا ۳۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت عادت ماهيانه در دختران کم توان ذهني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عادت ماهيانه کم توان ذهني
مقاله معلوليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلابي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از انجام اين پژوهش تعيين وضعيت عادت ماهيانه، نشانگان قبل از عادت ماهيانه، عادت ماهيانه دردناک و رعايت بهداشت دوران عادت ماهيانه در معلولين ذهني يک مرکز توانبخشي در شهرضا بوده است. روش: اين پژوهش به روش توصيفي بر روي ۱۸۸ نفر ازدختران عقب مانده ذهني، که در محدوده سني ۶۰ – ۱۴ سال قرار داشتند و به طور شبانه روزي دراين مرکز نگه داري مي شدند، انجام شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي مشتمل بر ۲۱ سوال بود که ۶ سوال مشخصات فردي و ۱۵ سوال در مورد وضعيت عادت ماهيانه بود. پرسشنامه ها در طي ۲ ماه، به وسيله مادرياران مرکز تکميل شد و اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: در رابطه با اهداف پژوهش، يافته ها نشان دادند که اکثريت افراد (۸۹٫۴ درصد) وارد دوره عادت ماهيانه شده اند، اکثريت (۶۵٫۵ درصد) مشخص نيست که کدام يک از علایم نشانگان قبل از عادت ماهيانه را دارند، ۵۹٫۶ درصد عادت ماهيانه منظم داشتند، ۷۸٫۲ درصد هيچ آگاهي در مورد رعايت بهداشت فردي در دوران عادت ماهيانه نداشتند و مادريار مراقبت آنان را به عهده داشت. نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين پژوهش، تعدادي از نيازهاي اين افراد را مشخص کرده که براين اساس مسوولان و مديران مي توانند راهکارهايي براي بالا بردن کيفيت زندگي اين دختران بيابند.