مقاله بررسي وضعيت قابليت هاي چابکي در سازمان هاي دولتي (مطالعه موردي اداره کل پست مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت قابليت هاي چابکي در سازمان هاي دولتي (مطالعه موردي اداره کل پست مازندران)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اداره پست
مقاله چابکي
مقاله سازمان چابک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بالويي جامخانه عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: معافي مدني سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغيير از بزرگ ترين خصوصيات سازمان ها و موسسات در حوزه رقابتي است. با آغاز قرن بيست و يکم سازمان ها تغييرات اساسي را پيرامون خود تجربه کرده اند. اين تغييرات، سازمان ها را به سمت چالش هاي نويني هدايت مي کند، که عدم توجه به آنها بقا وموفقيت سازمان را به طور فزاينده ايي تهديد مي کند. اين موقعيت منجر به آن شده که بسياري از سازمان ها در الويت هاي کسب و کار و ديدگاه هاي استراتژيک خود تجديد نظر کنند و تاکيد خود را بر سازگاري با تغييرات محيط کسب و کار و پاسخ به نيازهاي مشتري از طريق روش هاي نوين همکاري و سازمان مجازي قرار دهند. سازمان ها براي پاسخ به اين چالش هاي کسب وکار رويکرد نويني به نام چابکي را توسعه دادند. در اين تحقيق سعي بر اين است تا نشان داده شود که آيا قابليت هاي چابکي در اداره کل پست استان مازندران مطلوب است يا خير؟ بدين منظور با بررسي اوليه چهار متغير مستقل پاسخگويي، شايستگي، انعطاف پذيري و سرعت، براي رسيدن به هدف مورد بررسي با طراحي پرسشنامه و جمع آوري داده ها، با استفاده از نرم افزارهاي آماري اطلاعات مورد تحليل قرار گرفت و به اين نتايج رسيديم که اداره کل پست مازندران داراي قابليت هاي چابکي مطلوب نيست و بين وضع موجود و وضع مطلوب آن شکاف وجود دارد.