مقاله بررسي وضعيت مجموعه سازي در كتابخانه هاي آموزشگاهي دبيرستان هاي دولتي شهر تهران در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۷۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت مجموعه سازي در كتابخانه هاي آموزشگاهي دبيرستان هاي دولتي شهر تهران در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كتابخانه هاي آموزشگاهي
مقاله تهران
مقاله مجموعه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دميرچي لو منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: علي بيك محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر وضعيت مجموعه سازي كتابخانه هاي دبيرستان هاي دولتي شهر تهران را در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ مورد بررسي قرار مي دهد. ۹۹ دبيرستان از ميان ۲۹۶ دبيرستان دخترانه دولتي موجود به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و به روش پيمايشي مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اين پژوهش يك پرسشنامه با ۲۳ سوال بسته و ۲ سوال باز مي باشد. يافته ها نشان داد كه ۴۰ كتابخانه (۵/۴۵ درصد) توسط كتابدار اداره مي شود. «عدم توجه و اهميت به شغل كتابداري» مهم ترين دليل عدم استخدام كتابدار در كتابخانه هاي آموزشگاهي ذكر شده است. رشد سالانه منابع به طور متوسط كم تر از يك درصد است. آزمون آماري كاي اسكوئر نشان داد كه حضور يك كتابدار متخصص در كتابخانه با ايجاد مجموعه اي كه رضايت مراجعه كنندگان را تامين كند، ارتباط دارد (۰۳۸/۰=p و ۵۴/۶=X2) بيش ترين سهم مجموعه را كتب مذهبي، و كمترين سهم را كتب سرگرمي و تفريحي دارند، ضمن اينكه داشتن تحصيلات كتابداري نقشي در اولويت موضوعي مجموعه ندارد. «توصيه مراجعان» نخستين اولويت به عنوان ابزار انتخاب كتاب و «كمبود بودجه» مهم ترين مشكل در مجموعه سازي عنوان شده است.