مقاله بررسي وضعيت مديريت بهره وري در بخش غير دولتي (مطالعه موردي شركت هواپيمايي آسمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت مديريت بهره وري در بخش غير دولتي (مطالعه موردي شركت هواپيمايي آسمان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري سبز
مقاله انرژي
مقاله صنعت هوانوردي
مقاله آلاينده هاي زيست محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرم نژاد ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: آذركمند سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تدوين و اجراي مديريت بهره وري سبز در هر نهاد دولتي يا غير دولتي دست آوردهاي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي به همراه خواهد داشت به همين دليل در برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور مطابق ماده ۶۶ جهت افزايش بهره وري بايد ستاده ها و توليدات و منابع افزايش و هزينه ها كاهش يابد. از طرفي در مديريت سبز در عين حال كه موضوع صرفه جويي بهينه منابع مورد تاكيد است، ملاحظات زيست محيطي و اجتماعي نيز در مد نظر مي باشد و سازمان ها و شركت ها بايد از مصارف و هزينه هاي زايد بكاهند. در نتيجه هزينه هاي اقتصادي سازمان ها تا حد قابل توجهي كاهش يافته و ملاحظات زيست محيطي و معيارهاي اجتماعي نيز رعايت مي شود. به طور كلي نظام دولت سبز مجموعه اي از ابزار هاي مديريتي است كه در صورت نهادينه شدن مي تواند زمينه ساز تحقق اهداف بهره وري در سطح سازمان ها و شركت ها و در نهايت سطح كشور شود.
در اين تحقيق تدوين مديريت بهره وري سبز در شركت هواپيمايي آسمان به عنوان مطالعه موردي در بخش غير دولتي مورد بررسي قرار گرفته است. جهت انجام تحقيق اقدام به بررسي وضعيت موجود شركت هواپيمايي آسمان از جمله مصرف آب و حامل هاي انرژي در سه سال گذشته، مصارف مواد و اقلام انرژي ،مصرف سوخت خودرو و مصرف سوخت هواپيما شده و سپس آلودگي زيست محيطي اين شركت مورد بررسي قرار گرفته است و در انتها راهكارهايي جهت افزايش بهره وري همراه با ملاحظات زيست محيطي در شركت هواپيمايي آسمان ارايه شده است.