مقاله بررسي وضعيت مسکن در سکونتگاه‌ هاي غيررسمي و ارايه راهبردهاي ساماندهي آنها، نمونه موردي: محله حسن آباد يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت مسکن در سکونتگاه‌ هاي غيررسمي و ارايه راهبردهاي ساماندهي آنها، نمونه موردي: محله حسن آباد يزد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکونتگاه غيررسمي
مقاله مسکن
مقاله ساماندهي
مقاله توانمندسازي و ارتقاي کيفيت سکونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل پور نجما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محله حسن‌آباد، يکي از چندين سکونتگاه غيررسمي شهر يزد است که با مشکلات متعدد اجتماعي، اقتصادي و کالبدي بويژه در بخش مسکن، از جمله فقر مسکن، کيفيت پايين مساکن، همجواري با کاربريهاي ناسازگار با محيط سکونت و … رو به روست. پژوهش حاضر با هدف دستيابي به راهبردي براي ساماندهي و بهبود وضعيت مساکن و محيط مسکوني اين محله انجام گرفته است. روش تحقيق، توصيفي- تحليلي؛ تکنيک گردآوري داده‌ها، مطالعات کتابخانه ‌اي و ميداني؛ حجم نمونه ۱۸۰ مورد و روش نمونه گيري طبقه‌اي– تصادفي بوده است. بر اساس نتايج تحقيق: – بخش عمده مساکن در سکونتگاه غيررسمي حسن‌آباد، مرمتي و با مصالح کم دوام و دست دوم و فاقد پروانه ساخت هستند. همچنين، استقرارگروههاي درآمدي پايين موجب حاکميت ساخت وسازهاي غيرحرفه ‌اي، طولاني شدن دوره ساخت و کاهش توان توليد مسکن در اين محدوده شده است. لذا، هرگونه تلاش در جهت زدودن چهره فقر از محله مي تواند گامي موثر در راستاي کاهش مشکلات مسکن مجموعه تلقي شود؛ – ساکنان، داراي احساس تعلق خاطر نسبت به سکونتگاه خود بوده، آمادگي مشارکت براي بهبود وضعيت مسکن و محيط سکونت خود را دارند؛ – راهبرد توانمندسازي در راستاي قادرسازي اهالي براي عرضه واحدهاي مسکوني جديد در کنار بهبود کمي و کيفي واحدهاي موجود؛ و راهبرد ارتقاي سکونت با هدف ساماندهي محيط سکونت آنها مي‌تواند بخش عمده مشکلات موجود را برطرف نمايد.