مقاله بررسي وضعيت هليکوباکترپيلوري و ضايعات حنجره در بيماران کانديد لارنگوسکوپي مستقيم و بيوپسي مراجعه کننده به بيمارستان آيت اله طالقاني طي سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۴۸ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت هليکوباکترپيلوري و ضايعات حنجره در بيماران کانديد لارنگوسکوپي مستقيم و بيوپسي مراجعه کننده به بيمارستان آيت اله طالقاني طي سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله ضايعات خوش خيم حنجره
مقاله ضايعات بدخيم حنجره
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنبري ساغر
جناب آقای / سرکار خانم: عيسي زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي ناييني سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب اختياري نويد
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات محدودي در مورد ارتباط هليکوباکترپيلوري (HP) با بيماري هاي خوش خيم و بدخيم حنجره انجام شده که نتايج متفاوتي داشته است. اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت هليکوباکترپيلوري و ضايعات حنجره در بيماران کانديد لارنگوسکوپي مستقيم و بيوپسي مراجعه کننده به بيمارستان آيت اله طالقاني طي سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۸۷ انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، بيماراني که کانديد لارنگوسکوپي مستقيم ضايعات حنجره و بيوپسي آن بودند، بررسي شدند. نمونه هاي بيوپسي به بخش پاتولوژي و هم زمان به آزمايشگاه مرکز تحقيقات بيماري هاي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ارسال شدند. جهت تشخيص عفونت با هليکوباکترپيلوري آزمون PCR (Polymerase Chain Reaction) صورت گرفت.
يافته ها: ۵۹ بيمار با سن ۳٫۱۸±۱٫۴۶ سال مورد بررسي قرار گرفتند که ۲۷ نفرشان مبتلا به بيماري هاي بدخيم حنجره و ۳۲ نفر مبتلا به بيماري هاي خوش خيم حنجره بودند. فراواني ابتلاي بافت ها به HP در موارد بدخيمي (۶٫۲۹ درصد) بيش از خوش خيمي (۶٫۱۵ درصد) بود (NS) .همراهي بيماري هاي بدخيم حنجره با جنس مرد، مصرف اتانول، مصرف سيگار و مصرف اپيوئيد (ترياک) مشاهده شد .HP بيشتر درTVC، خلف و سمت راست کشف شد. از موارد HP مثبت، ۳۵ درصد سابقه ريفلاکس معده به مري نداشتند.
نتيجه گيري: عفونت موضعي با هليکوباکتر پيلوري (HP) نقشي در ايجاد بدخيمي هاي حنجره در مقايسه با موارد خوش خيم ندارد، هر چند که فراواني ابتلاي بافت هاي بيوپسي شده به HP در موارد بدخيمي (۶٫۲۹ درصد) بيش از خوش خيمي (۶٫۱۵ درصد) بود.