مقاله بررسي وضعيت و جايگاه صنايع كوچك اصفهان در كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان 1388 در بررسي هاي بازرگاني از صفحه 64 تا 82 منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت و جايگاه صنايع كوچك اصفهان در كشور
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنايع كوچك
مقاله تخصص منطقه اي
مقاله اصفهان
مقاله ارزش افزوده
مقاله اشتغال
مقاله سرمايه گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با ظهور فناوري هاي جديد در توليد و ارتباطات، تحولاتي در روش هاي توليد و توزيع و ساختار تشكيلاتي بنگاه ها پديد آمده است كه بر اهميت واحدهاي كوچك و متوسط افزوده است، لذا دولت ها، سياست هاي ويژه اي را براي ارتقاي صنايع كوچك و متوسط اتخاذ نموده اند. چرا كه براساس تجربه، رقابت پذيري صنايع بزرگ به تعامل مناسب با صنايع كوچك و متوسط وابسته است. در اين مقاله با بررسي متغيرهايي مانند ارزش افزوده، اشتغال، سرمايه گذاري و شاخص هاي بهره وري نيروي كار و همچنين برخي شاخص هاي بيانگر تخصصي منطقه اي به بررسي جايگاه وضعيت صنايع كوچك (بين 10 تا 49 نفر كاركن) استان اصفهان در مقايسه با كل صنايع كوچك كشور پرداخته شده است. نتايج حاكي كه صنايع كوچك استان اصفهان در مقايسه با كل كشور از شرايط بالنسبه بهتري بويژه در زمينه تعداد كارگاه هاي كوچك صنعتي، سرمايه گذاري هاي ثابت انجام شده، ارزش افزوده و ميزان اشتغال برخوردار مي باشد. همچنين ميزان وابستگي به مواد و ملزومات خارجي در صنايع كوچك استان اصفهان (6.9 درصد) كمتر از كل كشور (8.5 درصد) مي باشد. اما رشد شاخص بهره وري نيروي كار عليرغم برخورداري از رشد طي دوره 10 ساله (84-74)، ضمن بي ثباتي از لحاظ مقدار، رشد پايين تري نسبت به متوسط كشور داشته است. بررسي شاخص تخصص منطقه اي و شاخص هرفيندال صنايع كوچك استان نيز حاكي از بي ثباتي در زمينه گرايش به تخصص منطقه اي بوده و بيشتر بيانگر تنوع در صنايع كوچك استان مي باشد. شاخص مزيت مقياس (SAI) نيز نشان داده است كه عليرغم پيروي از يك روند بي ثبات تقريبا در مورد همه صنايع، برخي از صنايع مانند صنعت عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار، صنعت توليد فرش ماشيني و موكت، صنعت بريدن و شكل دادن و تكميل سنگ و صنعت توليد محصولات سراميكي نسوز طي دوره مورد بررسي همواره از مزيت نسبي برخوردار بوده اند.