مقاله بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با طلاق از ديدگاه زوجين مطلقه شهرستان گناباد در سال هاي ۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در افق دانش از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با طلاق از ديدگاه زوجين مطلقه شهرستان گناباد در سال هاي ۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طلاق
مقاله عوامل طلاق
مقاله وضعيت طلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشكي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قاسمي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: دلشادنوقابي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مسلم عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از معضلات اجتماعي جوامع در حال حاضر، افزايش روز افزون طلاق و از هم پاشيدگي بناي خانواده هاست. اين پژوهش با هدف شناخت وضعيت و عوامل موثر بر طلاق در شهر گناباد جهت مشخص کردن راهکارهاي عملي در کاهش آن انجام شده است.
روش تحقيق: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي-تحليلي از نوع مقطعي است. روش نمونه گيري سرشماري بود، به طوري که تمامي زوجين مطلقه در شهرستان گناباد که شرايط ورود به مطالعه را داشتنند به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. از مجموع ۱۶۱ مورد طلاق ثبت شده در دو سال ۸۷ و ۸۸ تعداد ۱۲۳ نفر شامل ۸۱ زن و ۴۲ مرد مطلقه حاضر به همکاري شدند و با تکميل پرسشنامه پژوهشگر ساخته داراي مشخصات دموگرافيک، وضعيت آشنايي و نحوه انتخاب همسر و همچنين ۶۷ عامل موثر بر طلاق مورد بررسي قرار گرفتند. کليه پرسشنامه ها پس از کنترل نهايي با نرم افزار SPSS و استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در اين پژوهش تعداد ۸۱ زن و ۴۲ مرد مطلقه مورد بررسي قرار گرفتند. ۶۰٫۷ درصد موارد طلاق در ۵ سال اول زندگي مشترک اتفاق افتاده که از اين تعداد ۵۰ درصد آن در دوران عقد بوده است. ۶۳٫۳ درصد موارد طلاق در مناطق شهري و ۳۶٫۷ درصد ساکن در مناطق روستايي بود. ۷۶٫۹ درصد از زوجين سواد ديپلم يا کمتر از ديپلم داشتند. سن ازدواج ۴۵٫۲ درصد از زوجين کمتر از ۲۰ سال بود. ۷۵٫۲ درصد از نمونه ها، بررسي و تحقيق کافي در مورد همسرشان را انجام نداده بودند. از نظر عوامل مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و فردي بيشترين عوامل مرتبط با طلاق، شناخت ناکافي همسر، عدم تفاهم، دخالت فاميل و ديگران در زندگي، بيکاري، اجباري بودن ازدواج، کمبود مهارتهاي زندگي، اعتياد، سن پايين ازدواج، شهر نشيني، بيماري هاي جسمي يا رواني همسر، کمبود مهارت هاي جنسي و ارتباطي در ازدواج بوده است. همچنين تفاوت معني داري در ميزان طلاق از نظر محل سکونت (p=0.001)، سابقه آشنايي با همسر (p=0.001)، سطح تحصيلات (p<0.001)، بررسي و تحقيق درباره همسر (p=0.001)، وجود سوء رفتار جسمي و رواني  (P<0.001)و عدم تفاهم(p=0.0001)  وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به نقش عوامل مختلف در پيدايش وقوع طلاق، راهکارهاي پيشگيري و کاهش طلاق در جامعه بايد به طور جدي، قبل از ازدواج و بعد از ازدواج مورد توجه قرار گيرد.