مقاله بررسي وضعيت کتابخانه هاي عمومي شهر سنندج: ارایه خدمات و ابزارهاي بازاريابي اطلاعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۸۵ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت کتابخانه هاي عمومي شهر سنندج: ارایه خدمات و ابزارهاي بازاريابي اطلاعات
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه عمومي
مقاله بازيابي اطلاعات
مقاله جستجوي اطلاعات
مقاله سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استرحاميان مهران
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي وضعيت ارایه خدمات و ابزارهاي بازيابي اطلاعات در کتابخانه هاي عمومي شهر سنندج است تا با آشکار شدن نقاط ضعف و قوت، در تدوين سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي آتي کتابخانه هاي عمومي مد نظر قرار گيرد.
روش: روش پژوهش انجام شده، پيمايشي با نگرش توصيفي است. داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه براي مراجعان کتابخانه ها (۴۰۰ نفر)، مصاحبه با مسوولان کتابخانه ها، مشاهده حضوري و آمارهاي موجود در کتابخانه ها گردآوري شده است.
يافته ها: يافته هاي حاصل از تحقيق بيانگر عدم آشنايي کافي جامعه استفاده کننده از وظايف کتابخانه هاي عمومي و همچنين عدم توانايي آنها در استفاده از ابزارهاي بازيابي اطلاعات به ويژه نرم افزارهاي کتابخانه اي است و نياز به وجود برنامه ريزي و ارایه خدمات بهتر در سطح محلي و سياست گذاري موثرتر با توجه به نيازهاي بومي توسط نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ضروري به نظر مي رسد.
اصالت/ارزش: امروزه در تحليل معيارهاي رفاه اجتماعي، ميزان توسعه کتابخانه هاي عمومي در رديف مسکن، آموزش، اشتغال، بهداشت و درمان قرار مي گيرد و آن را يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي کشورها به حساب مي آورند. از سوي ديگر، بازيابي اطلاعات و منبع کارکرد اصلي کتابخانه ها است و يکي از نماد هاي عملکرد مطلوب آن به شمار مي رود. بنابراين بررسي کمي و کيفي ابزارهاي بازيابي اطلاعات و سنجش خدمات کتابخانه اي در پيشبرد اهداف و رسالت کتابخانه هاي عمومي داراي اهميت است.