مقاله بررسي وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: بانک تجارت شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: بانک تجارت شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد
مقاله بانک تجارت
مقاله توانايي ايجاد ارتباط
مقاله تعهد
مقاله توانايي رفع مشکلات
مقاله شايستگي
مقاله کيفيت
مقاله رابطه وفاداري مشتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج زاده نمين ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: تاج زاده نمين آيدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله نخست نگرشي کلي در خصوص وفاداري مشتري ارايه مي دهد. سپس بر مبناي مدلي که در زير آمده است، متغيرهاي مهم جهت مطالعه بيشتر در يکي از بانکهاي ايراني، استخراج گرديدند. نظر به اينکه بانک تجارت براي مطالعه موردي انتخاب شده است، ۲۰۰ پرسشنامه توزيع شدکه از اين تعداد ۱۸۰ مورد جمع آوري شد و از تعداد مذکور ۱۷۲ عدد قابل قبول بودند. بر مبناي اطلاعات موجود نخست نتايج آمار توصيفي گزارش گرديد. سپس با استفاده از آمار استنباطي، فرضيات با استفاده از نرم افزار SPSS 15.0 همراه استعانت از روش آماري رگرسيون مورد بررسي قرار گرفتند. بر مبناي يافته ها فقط فرضيات ۴، ۷، ۸، ۱۰ و ۱۱ تاييد گرديدند وليکن ساير فرضيات (۹ و ۱، ۲، ۳، ۵) پذيرفته نشدند.