مقاله بررسي ويژگيهاي مورفولوژيک و سلامت درختان راش قطورتر از يک متر (مطالعه موردي: طرح جنگل داري سيستان، گيلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۶ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگيهاي مورفولوژيک و سلامت درختان راش قطورتر از يک متر (مطالعه موردي: طرح جنگل داري سيستان، گيلان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راش
مقاله مورفولوژي
مقاله سلامت
مقاله پوسيدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: مروي مهاجر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي ويژگيهاي مورفولوژيک درختان راش قطورتر از يک متر و ارتباط آن با سلامت درختان، تعداد ۳۳ اصله درخت راش قطورتر از يک متر در طرح جنگل داري سيستان واقع در استان گيلان انتخاب شد. در اين بررسي ابتدا مشخصه هاي کمي (ارتفاع کل، ارتفاع تنه، ارتفاع تنه بدون شاخه و ارتفاع تاج) و همچنين صفاتي از قبيل شکل تاج، شاخه هاي رشد کرده بر روي تنه، کج تاري، سبيل ترکمني، نوع و شدت زخم هاي پايين تنه مورد بررسي و قضاوت قرار گرفت. پس از قطع درختان، پوسيدگي درون تنه و بعد ميزان درون قرمزي، سلامت پوست و تاج نيز بررسي شد. بيشتر درختان مورد مطالعه داراي پوسيدگي درون تنه بودند که حجم پوسيدگي ۲۴/۰ تا ۹/۴۷ درصد حجم درخت را شامل مي شد. اين بررسي مشخص نمود که زخم هاي پايين تنه درختان رابطه معني داري با پوسيدگي درون تنه آنها دارد، به طوري که درختاني که داراي اين قبيل زخم ها بودند به احتمال ۹۹ درصد داراي پوسيدگي درون تنه بودند.