مقاله بررسي ويژگي هاي تشريحي و کشت درون شيشه اي گياه کنجد (.Sesamum indicum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي تشريحي و کشت درون شيشه اي گياه کنجد (.Sesamum indicum L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنجد (.Sesamum indicum L)
مقاله کشت بافت
مقاله تکثير و مريستم
مقاله تيره Pedaliaceae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چلبيان فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: سينگ سلين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سايه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه کنجد (Sesamum indicum L.) به تيره Pedaliaceaeتعلق دارد و يکي از گياهان مهم روغني، صنعتي و دارويي به شمار ميرود. در اين تحقيق از قسمت هاي مختلف اين گياه از جمله ساقه، ريشه، برگ و دمبرگ، برش دستي و از گل برش ميکروتومي تهيه شد. بررسي کشت درون شيشه اي گياه کنجد در محيط کشت ﭘايه MS با استفاده از هورمون هاي BA و NAA مورد بررسي قرار گرفت. از قطعات ريشه، ساقه، برگ و مريستم راسي دانه رست هاي سترون رشد يافته در محيط کشت MS فاقد هورمون، به عنوان جداکشت استفاده گرديد. بهترين محيط کشت از بين محيط کشت هاي مورد بررسي با غلظت هاي متفاوتي از دو هورمون BAو NAA جهت کال زايي، از نظر اندازه و ﭘايداري کال ها، محيط هاي کشت داراي NAA=10 و ۲ BA=، ۱۰ NAA= و ۵ BA= بر حسب ميلي گرم بر ليتر تشخيص داده شد. از بين جدا کشت هاي مورد استفاده، جداکشت مريستم راسي در محيط کشت داراي NAA=2 و BA=10، NAA=5 و BA=10 بعد از تشکيل کال و اندام زايي،بيشترين درصد را در باززايي گياه کامل نشان داد. جداکشت برگ، ساقه و ريشه بعد از کشت تنها تشکيل کال دادند و بر روي کال هاي حاصل حتي بعد از چند بار واکشت هيچ گونه اندام زايي مشاهده نگرديد.