مقاله بررسي ويژگي هاي رسوب شناختي و آلودگي رسوبات سطحي بنادر سيريک و جاسک به آرسنيک و جيوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۴۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي رسوب شناختي و آلودگي رسوبات سطحي بنادر سيريک و جاسک به آرسنيک و جيوه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب
مقاله آرسنيک
مقاله جيوه
مقاله سيريک
مقاله جاسک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوررحيم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دهرآزما بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي محمدصديق
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ورود فلزات سنگين از قبيل آرسنيک و جيوه به زنجيره غذايي از جمله مهمترين مشكلات زيست محيطي است. حمل و نقل بخش عمده نفت صادره به اروپاي غربي و ژاپن از طريق تنگه هرمز سبب شده است که اين تنگه نقشي استراتژيک در اقتصاد جهاني ايفا نمايد. در تحقيق حاضر برخي از ويژگي هاي رسوب شناختي و درجه آلودگي رسوبات سطحي بنادر سيريک و جاسک واقع در شرق تنگه هرمز به آرسنيک و جيوه مورد بررسي قرار گرفته است. از رسوبات سطحي ۱۶ ايستگاه در اعماق ۵ و ۱۰ متري آب در سيريک و جاسک در دي ماه ۱۳۸۶ نمونه برداري گرديده است. بررسي خصوصيات رسوب شناختي نشان داد که رسوبات مورد مطالعه، دانه ريز و عمدتا در حد رس هستند. ميانگين مقدار ماده آلي و کربنات کلسيم موجود در نمونه ها به ترتيب ۸٫۲۵ و ۱۳٫۱۷ درصد مي باشد. همچنين pH اين نمونه ها در محدوده بين ۸٫۶ تا ۹٫۲ متغير است. نتايج آناليز رسوب با استفاده از روش ICP-MS  نشان داد که ميانگين غلظت آرسنيک و جيوه در بندر سيريک به ترتيب ۵٫۲۸ppm و ۰٫۰۲۷ppm و در بندر جاسک به ترتيب ۴٫۵۲ppm  و ۰٫۰۳۸ppm مي باشد. ميانگين فاکتور غني شدگي آرسنيک و جيوه در سيريک به ترتيب ۱۶٫۷۷ و ۱٫۹۳ و در جاسک به ترتيب ۱۱٫۳۶ و ۲٫۱۴ محاسبه شده است. اين امر نشان دهنده غني شدگي شديد و اندک اين عناصر و نيز منشا غير پوسته اي (فاضلاب هاي کشاورزي، صنعتي و آلودگي هاي نفتي) آن ها در رسوبات منطقه مي باشد. با توجه به وجود زمين هاي کشاورزي بيشتر در منطقه سيريک و نزديکي بيشتر ايستگاه هاي منطقه جاسک به محل وقوع حادثه نفتي خرداد ماه ۱۳۸۴، ميانگين فاکتور آلودگي آرسنيک در سيريک (۰٫۴) از ميانگين فاکتور آلودگي آرسنيک در جاسک (۰٫۳۴) بيشتر است. بررسي درجه آلودگي ايستگاه ها در سيريک و جاسک (به ترتيب .۴۶ و ۰٫۴۳) حاکي از آلودگي بيشتر ايستگاه هاي سيريک به عناصر آرسنيك و جيوه است.