مقاله بررسي ويژگي هاي زمين شناسي محيطي و نقش آنها در وقوع زمين لغزش هاي اطراف سد لتيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي زمين شناسي محيطي و نقش آنها در وقوع زمين لغزش هاي اطراف سد لتيان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين لغزش
مقاله سدلتيان
مقاله زمين ساخت
مقاله ريخت شناسي
مقاله فشار آب منفذي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي عقدا سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: معجزي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسداله فردي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمين لغزش ها همه ساله خسارات جاني و مالي فراواني را در سراسر جهان برجاي مي گذارند، به منظور جلوگيري از خسارات و خطرات ناشي از لغزش مي بايست علل رويداد آن را شناخت و اين شناخت فقط با بررسي کامل وضعيت زمين شناسي منطقه و مطالعه لغزش هاي پيشين اعم از جهاني و محلي امکان پذير است. در اين تحقيق، علاوه بر تعيين ويژگي هاي سنگ شناسي، زمين شناسي، ريخت شناسي و زمين ساختي ناحيه اطراف سد، عوامل تاثيرگذار در وقوع زمين لغزش هاي منطقه بررسي شده است. به طور کلي در تکيه گاه ها علت وقوع زمين لغزش ها را مي توان وجود سنگ شناسي سست، ناپيوستگي هاي متعدد و شيب توپوگرافي بالا دانست. در حالي که زمين لغزش هاي اطراف درياچه علاوه بر عوامل ياد شده، متاثر از افزايش فشار آب منفذي و تغيير تراز سطح آب درياچه سد است. در پايان نيز نقش و اهميت اين پديده براي سد و منطقه تشريح شده است.