مقاله بررسي ويژگي هاي ساختاري تيتانات کلسيم به روش شبيه سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۷۲ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي ساختاري تيتانات کلسيم به روش شبيه سازي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروسکيت
مقاله ساختار باندي
مقاله خواص الکترونيکي
مقاله گاف انرژي
مقاله تيتانات کلسيم
مقاله شبيه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: چراغ چي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويژگي هاي ساختاري تيتانات کلسيم که از محاسبه ساختار باندي و خواص الکترونيکي تيتانات کلسيم به دست مي آيد مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا معادلات بس ذره اي مربوط به کوهن شم که از معادلات شرودينگر منشا مي گيرند حل گرديد.
عموما حل معادلات چند ذره اي به شکل تحليلي براي سيستم هاي بزرگ چند الکتروني کار ساده اي نيست. در نتيجه از روش هاي مختلف وابسته به محاسبات کامپيوتر استفاده مي شود. از جمله اين روش ها مي توان به روش شبيه سازي و استفاده از نرم افزارهاي مربوطه اشاره نمود.
در اين مقاله با استفاده از شبيه سازي کامپيوتري ساختار باندي، چگالي حالات الکتروني و برخي از ويژگي هاي الکترونيکي تيتانات کلسيم در فاز مکعبي به دست آورده شد به طوري که نتايج حاصل با نتايج تجربي گزارش شده بسيار نزديک است.