مقاله بررسي ويژگي هاي ساختاري و محتوايي مطرح در طراحي وب سايت هاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران از ديدگاه کاربران و متخصصان ايراني طراح اين وب سايت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي ساختاري و محتوايي مطرح در طراحي وب سايت هاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران از ديدگاه کاربران و متخصصان ايراني طراح اين وب سايت ها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربران
مقاله وب سايت کتابخانه دانشگاهي
مقاله متخصصان طراح وب سايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پهلو عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صابري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: هدف از مطالعه حاضر، بررسي ويژگي هاي ساختاري و محتوايي مطرح در طراحي وب سايت کتابخانه هاي دانشگاهي ايران از ديدگاه کاربران و متخصصان ايراني است. بدين منظور ابتدا دانشجويان تحصيلات تکميلي و اعضاي هیات علمي سه دانشگاه شهيد چمران اهواز، صنعتي شريف و هنر تهران به عنوان نمونه اي از کل کاربران وب سايت کتابخانه هاي دانشگاهي ايران انتخاب شدند و ازطريق پرسشنامه اي در قالب سياهه وارسي نظرات آنها جمع آوري گرديد. در مرحله بعد نظرات ۱۴ نفر از متخصصان طراح وب سايت کتابخانه که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند از طريق پرسشنامه اي در قالب طيف ليکرت جمع آوري شد. نتايج اين بررسي نشان داد که از ديدگاه کاربران ايراني وب سايت هاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران، در طراحي اين وب سايت ها ويژگي هاي محتوايي از اهميت و اعتبار بالاتري نسبت به ويژگي هاي ساختاري برخوردارند. همچنين بررسي نظرات متخصصان نيز نشان داد که اين گروه در زمينه ويژگي هاي محتوايي بيشتر بر روي ويژگي هاي محتوايي تخصصي تاکيد مي کنند و در زمينه ويژگي هاي ساختاري نيز به ويژگي هاي «کاربرمدار» که زمينه را براي دسترسي کاربران به محتويات و اطلاعات وب سايت فراهم مي کنند، توجه بيشتري دارند.