مقاله بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان مجرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان مجرم
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: گلزاري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعتي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش شناسايي ويژگي هاي شخصيتي زنان مجرم در جهت پيشگيري به موقع از وقوع جرم، آشنايي و درک بيش تر اين ويژگي هاي شخصيتي در آنان و بدست آوردن قواعدي جهت طبقه بندي افراد مجرم بر اساس پرسشنامه شخصيتي MMPI-2 بود. نمونه اين پژوهش شامل ۸۱ نفر زن مجرم بود که به گونه تصادفي از جامعه در دسترس در چهار گروه انتخاب گرديد (سرقت، قتل، اعتياد، منکرات) و پرسشنامه شخصيتي MMPI-2 بر روي آنان اجرا شد.