مقاله بررسي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي متيل استر منداب به عنوان سوخت بيوديزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي متيل استر منداب به عنوان سوخت بيوديزل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي تجديدپذير
مقاله بيوانرژي
مقاله بيوديزل
مقاله منداب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باخدا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي ميقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به محدوديت منابع انرژي فسيلي، اثرات نامطلوب مصرف آنها بر محيط زيست و تهديد آينده صادرات مواد نفتي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير اهميت دارد. سوخت هاي با منشا مواد آلي از جمله بيوديزل به دلايلي از جمله شباهت به سوخت رايج، به عنوان سوخت جايگزين در موتورهاي ديزلي مطرح مي باشند. در اين تحقيق، گياه منداب شتري با هزينه هاي توليد کمتر نسبت به ساير گياهان روغني به عنوان منبع توليد بيوديزل انتخاب گرديد. استخراج روغن از دانه آن به روشي ابداعي (تلفيقي از روش مكانيكي و شيميايي) صورت پذيرفت. روغن پالايش نشده استخراج و طي فرايندهاي شيميايي به بيوديزل تبديل گرديد. بيوديزل توليدي با درصدهاي حجمي صفر تا صد در صد با سوخت ديزل مخلوط و به عنوان نمونه هاي B00 تا B100 نام گذاري شد. آزمون هاي سوخت نشان داد که دانسيته، وزن مخصوص، گرانروي، نقطه اشتعال و شاخص ستان از B00 تا B100 به ترتيب به ميزان۴٫۳ ، ۴٫۳، ۱۴٫۷، ۳۶٫۵، ۲۹، ۱۲٫۲۸ درصد و محدوده تقطير، افزايش مي يابند. همچنين آزمون اندازه گيري نقطه ابري شدن و نقطه ريزش، نشان دهنده كاهش اين مقادير ازB00  تا B100 به ترتيب به ميزان ۶۶٫۶ و ۵۷٫۱۴ درصد است. آزمايش ها نشان دهنده كاهش گوگرد از B00 تا B100 به نسبت ۱ به ۲۰ است. ارزش حرارتي در B100 به مقدار ۱۱٫۵۵ درصد كمتر از B00 اندازه گيري شد. به طور كلي مي توان با افزايش سهم بيوديزل در سوخت ترکيبي موجبات افزايش كارايي سوخت، كيفيت احتراق و كاهش آلاينده ها به ويژه تركيبات گوگرد را فراهم كرد. اما افزايش وزن مخصوص، گرانروي، كاهش ارزش حرارتي و قيمت تمام شده، محدوديت هايي در استفاده از درصد هاي بالاي بيوديزل در سوخت توليدي هستند که با در نظر گرفتن آنها تركيب ۲۰ درصد بيوديزل با ۸۰ درصد سوخت ديزل پيشنهاد مي گردد.