مقاله بررسي ويژگي هاي مرتبط با سلامت سالمندان جمعيت منطقه مينودر شهر قزوين به منظور طراحي مداخلات پژوهشي در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي مرتبط با سلامت سالمندان جمعيت منطقه مينودر شهر قزوين به منظور طراحي مداخلات پژوهشي در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولويت هاي پژوهشي
مقاله سالمندان
مقاله علل مراجعه به پزشک و بستري
مقاله رضايت مندي
مقاله بيمه درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسيان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين علل مراجعه سالمندان براي دريافت خدمات درماني و علل بستري و شناسايي رضايت آنان از بيمه درماني و ارزيابي اولويت هاي پژوهشي مرتبط با سلامت آنان انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، اطلاعات طي يک هفته جمع آوري شد و ۱۱۹ نفر را با روش نمونه گيري خوشه اي از افراد بالاتر از ۶۰ سال در محلات منطقه مينودر توسط رابطين بهداشتي محلات و به صورت خانه به خانه و تکميل پرسشنامه انتخاب کردند. پرسشنامه شامل ۲۵ سوال بود و براي آناليز داده ها از آمار توصيفي و استنباطي در محيط نرم افزار SPSS.15 استفاده شد.
يافته ها: شايع ترين علل مراجعه به پزشک در بين سالمندان، بيماري هاي استخوان و مفاصل (%۲۲٫۶) بيماري هاي قلب و عروق (%۱۵٫۵) بيماري هاي گوارشي و غدد (%۱۵٫۵) و ميانگين دفعات استفاده از پروتز براي هر يک نفر ۰٫۹۸ بار بود. ميانگين دفعات مراجعه سالمندان براي يک سال به پزشک و داروخانه (۱۰٫۷ بار)، دفعات بستري در بيمارستان (۰٫۴ بار)، طول مدت اقامت در بيمارستان (۳٫۹ روز)، هزينه خري دارو و وسايل پزشکي، (براي هر يک بار ۶۰۳۳۰ ريال) بود.
شايع ترين علل بستري سالمندان در بيمارستان به ترتيب بيماري هاي قلبي عروقي (%۲۰٫۳)، جراحي ها (%۲۰٫۱)، عفوني و داخلي (%۱۳٫۳) و چشم (%۸٫۸) بود. اين مطالعه، نشان داد که %۶۴٫۲ از افراد بيمه شده، پزشک بيمه و %۷۶٫۴ آنان درمانگاه دولتي را براي دريافت خدمات درماني خود انتخاب کرده بودند و مهم ترين علت اين انتخاب در هر دو مورد، هزينه بود. %۴۴٫۵ از سالمندان تحت مطالعه، در مقابل افزايش کيفيت خدمات درماني دريافتي، با افزايش پرداخت سرانه بيمه موافق و %۵۵٫۵ با اين افزايش مخالف بودند.
نتيجه گيري: الگوي شايع ترين علل مراجعه به پزشک و علل بستري و الگوي ارايه خدمات درماني از سال هاي قبل تا زمان اجراي اين مطالعه در سالمندان تغيير محسوسي نداشته، در عين حال ميانگين دفعات مراجعه به پزشک و داروخانه و بستري در سالمندان، به نحو محسوسي بيشتر از غير سالمندان بود و هزينه درمان نيز افزايش يافته بود، بنابراين موضوعاتي براي طراحي مداخلات پژوهشي براي ارتقاي سطح سلامت سالمندان در منطقه مينودر شهر قزوين پيشنهاد مي شود.