مقاله بررسي ويژگي هاي کمي و کيفي ريشه روناس در سه شرايط مختلف آب و هوايي در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۲۰ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي کمي و کيفي ريشه روناس در سه شرايط مختلف آب و هوايي در استان فارس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روناس
مقاله کشت ريشه اي و بذري
مقاله عملکرد ريشه،EC خاک
مقاله مواد رنگي ريشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامجويان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معيني زاده هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه روناس (Rubia tinctorum L.) متعلق به خانواده Rubiaceae و از گياهان مهم صنعتي (رنگرزي) و دارويي (ضد سرطان و نقرس) مي باشد. به منظور مطالعه و بررسي کشت اين گياه با هدف تعيين مناسب ترين روش توليد، بهترين زمان برداشت و همچنين، درصد مواد رنگي ريشه، پژوهشي سه ساله در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه محل با چهار تکرار طي سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ در استان فارس طراحي و اجرا گرديد. محل اجراي آزمايش‏ ها سه منطقه زرقان، سروستان و ني ريز بود. در هر منطقه دو مزرعه با خاک هاي متفاوت از نظر قابليت هدايت الکتريکي (EC) انتخاب گرديد. در هر مزرعه دو شيوه کاشت ريشه و بذر اعمال گرديد. صفات مورد بررسي شامل ميزان توليد ريشه خشک و درصد مواد رنگي ريشه در پايان سال هاي دوم و سوم آزمايش بودند. مقايسه ميانگين عملکرد ريشه خشک حاصل از کشت ريشه و کشت بذر و درصد مواد رنگي حاکي از آن بود که اين ويژگي ها در سال سوم به نحو معني داري بيشتر از سال دوم بود. افزون بر اين، عملکرد ريشه خشک، بعد از کاشت ريشه و بذر در دو محل ني ريز و سروستان در خاک شور زيادتر از خاک غير شور بود. روي هم رفته، نتيجه اين پژوهش سه ساله حاکي از آن است که ميزان محصول و مواد رنگي ريشه با افزايش سن گياه و ازدياد EC خاک افزايش مي يابد. منطقه سروستان، منطقه مناسبي براي کشت ريشه روناس به نظر مي رسد. پژوهش هاي تکميلي مزرعه اي بيشتري در مورد اين گياه مهم صنعتي – دارويي، قابل کشت در زمين هاي حاشيه اي قابل توصيه است.