مقاله بررسي ويژگي ها و زيست سازگاري نانوكامپوزيت فلوئورآپاتيت – هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش سل – ژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نانو مواد (تحقيقات مواد نانو كامپوزيتي) از صفحه ۳۲ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي ها و زيست سازگاري نانوكامپوزيت فلوئورآپاتيت – هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش سل – ژل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوكامپوزيت
مقاله فلوئورآپاتيت
مقاله هيدروكسي آپاتيت
مقاله سل – ژل
مقاله كشت سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوقه دوست صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام قادر علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فرسادزاده بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نانوكامپوزيت فلوئورآپاتيت  (FAp)- هيدروكسي آپاتيت (HAp) در مقياس نانومتر با استفاده از فرآيند سل – ژل سنتز شد. تري اتيل فسفيت، نيترات كلسيم آبدار و فلوريد آمونيوم به ترتيب به عنوان منابع تامين كننده P، Ca  و F با نسبت هاي استوكيومتريP/F  و Ca/P به ترتيب ۶ و ۱٫۶۷ بكار گرفته شد. پودرهاي سنتز شده در دماي ۵۵۰oC حرارت داده شدند. جهت ارزيابي ويژگي هاي محصول، از روشهاي آناليز XRD، FT-IR، Zetasizer، SEM، TEM/SAED/EDX و EDAX و آزمايش کشت سلولي استفاده شد. نتايج XRD حضور فازهاي FAp و HAp در پودر را تاييد مي نمايد. نتايج (FT-IR) نيز جانشين شدن نسبي F با  OHو تشكيل نانوكامپوزيت FAp/HAp را ثابت مي نمايد. همچنين، بررسي هاي XRD نشان داد كه اندازه بلورك ها در حدود ۱۵nm مي باشد كه اين نتايج بوسيلهTEM  تاييد شده است. نتايج زتاسايزر نيز نشان داد كه متوسط اندازه ذرات پودر حاصل در حدود ۱۴۵nm مي باشد. نمونه هاي داراي مقادير بيشتر FAp منجر به افزايش تعداد سلول ها در آزمايش كشت سلول هاي فيبروبلاست شدند.