مقاله بررسي و آموزش پديده تبلور مجدد ديناميکي آلياژ (Al-Li-Cu-Zr(-Mg که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و آموزش پديده تبلور مجدد ديناميکي آلياژ (Al-Li-Cu-Zr(-Mg
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبلور مجدد ديناميکي
مقاله کرنش بحراني
مقاله نورد گرم
مقاله ريز ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شكوه فر علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش پديده تبلور مجدد ديناميکي يک نمونه آلياژ Al-Li در دماهاي ۳۵۰oC و ۴۰۰oC بررسي شده است. نمونه هاي متفاوت آلياژ به شکل گوه تهيه شده و در دماهاي ۳۵۰oC و ۴۰۰oC نورد گرم شده اند. مقدار کاهش سطح مقطع در نمونه ها حداکثر ۷۰ درصد در نظر گرفته شد. بررسي نمونه هاي نورد شده در دماهاي ۳۵۰oC و ۴۰۰oC نشان مي دهد که متوسط قطر دانه ها از ۱۰۰ ميکرومتر به کمتر از ۳۰ ميکرومتر کاهش يافته و محدوده کرنش بحراني شروع تبلور مجدد ديناميکي در اين محدوده دمايي به ترتيب ۵۰ و ۴۰ درصد است.