مقاله بررسي و ارايه مدل رياضي اثر حضور ماده حل شونده و سورفکتانت بر اندازه قطرات در دستگاه ميکسر-ستلر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering) از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و ارايه مدل رياضي اثر حضور ماده حل شونده و سورفکتانت بر اندازه قطرات در دستگاه ميکسر-ستلر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخراج مايع-مايع
مقاله ميکسر-ستلر
مقاله اندازه قطره
مقاله سورفکتانت
مقاله مدل سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خاكپاي امير
جناب آقای / سرکار خانم: كنعان پناه سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، اثر عوامل مختلف مانند حضور ماده حل شونده و سورفکتانت در مخلوط مايع-مايع در شرايط هيدروديناميکي مختلف بر اندازه قطرات در يک دستگاه ميکسر-ستلر مورد بررسي قرار گرفته است. آزمايش ها در غلظت ها و شرايط هيدروديناميکي مختلف انجام شده است. نتايج آزمايش ها نشان مي دهد که اندازه قطرات، با افزايش غلظت ماده حل شونده کم مي شود. مشابه با ماده حل شونده، اندازه قطرات با افزايش غلظت سورفکتانت کم مي شود ولي در در غلظت هاي بسيار پايين، اين کاهش بسيار شديد است و در غلظتهاي بالا داراي سرعت کاهشي کمتري است و تقريبا مقدار ثابتي است. براي سه حالت مختلف (بدون حضور ماده حل شونده و سورفکتانت، با حضور ماده حل شونده و بدون سورفکتانت، با حضور سورفکتانت و بدون ماده حل شونده) سه مدل، به دست آمده است که مدل هاي به دست آمده تطابق بسيار خوبي با نتايج آزمايشگاهي دارند و مدل هاي به دست آمده با تئوري هينزه-کولموگروف سازگارند.