مقاله بررسي و ارزيابي ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار در مديريت ارزش افزوده سهامداران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۷۰ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي و ارزيابي ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار در مديريت ارزش افزوده سهامداران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش آفريني
مقاله ارزش افزوده سهامداران
مقاله ارزش افزوده اقتصادي
مقاله ارزش افزوده بازار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنماي رودپشتي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارادايم نوين ارزش آفريني بهترين ملاک و معيار براي سهامداران در عرصه سرمايه گذاري است. زيرا با اين معيار از تمامي ابعاد مي توان ارزش ايجاد شده سهامداران را با هدف حداکثر سازي ثروت و بالا بردن نرخ بازده براي آنان مديريت و اندازه گيري نمود. مديريت مبتني بر ايجاد ارزش سهامداران  (MSV)استفاده از ابزارهايي را در اين راستا پيشنهاد مي کند که از آن جمله ارزش افزوده اقتصادي(EVA) ، ارزش افزوده بازار  (MVA)و ارزش افزوده نقدي (CVA) را مي توان مورد اشاره قرار داد.
تحقيق حاضر به منظور بررسي شاخصهاي مديريت ارزش براي سهامداران در شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران گروه صنايع فلزي در محدوده سالهاي ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۵ انجام گرفته است. تعداد شرکتهاي مورد استفاده از سال ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۵ بطور ميانگين ۲۶ شرکت که با توجه به امکان دسترسي به اطلاعات ۲۴ شرکت جمعا ۱۴۴ سال مالي مورد استفاده قرار گرفته است. بطوريکه معيارهاي سنجش عملکرد مبتني بر ارزش آفريني از جمله ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار را با ارزش افزوده سهامداران مورد ارزيابي قرار داده است. نتايج حاصل از تحقيق حاکي از وجود ارتباط معني دار متغييرهاي فوق با ارزش افزوده سهامداران بوده و در نتيجه مناسب بودن استفاده از ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و ارزش افزوده بازار (MVA) را به عنوان متغييرهاي پيش بيني کننده و جايگزين در جهت شناسايي و اندازه گيري ارزش افزوده سهامداران (SVA) پيشنهاد مي شود.