مقاله بررسي و ارزيابي سه شيوه اندازه گيري زاويه ميکروفيبريل در تراکئيدهاي چوب فشاري و مقابل فشاري سرو سيمين (Cupressus arizonica) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي و ارزيابي سه شيوه اندازه گيري زاويه ميکروفيبريل در تراکئيدهاي چوب فشاري و مقابل فشاري سرو سيمين (Cupressus arizonica)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرو سيمين
مقاله چوب فشاري
مقاله زاويه ميکروفيبريل لايه S2
مقاله روش «رسوب کريستال يد»
مقاله روش «ترک دهي ديواره تراکئيد»
مقاله روش «براي گيري دريچه پونكتواسيون»

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اولادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پارساپژوه داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پورطهماسي كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش امکان بهره گيري ازسه شيوه «رسوب کريستال يد»، «ترک دهي ديواره تراکئيد» و «جهت گيري دريچه پونكتواسيون» براي اندازه گيري زاويه ميکروفيبريل هاي لايه S2 تراکئيدهاي چوب فشاري و مقابل فشاري گونه سرو سيمين مورد بررسي قرار گرفت. علاوه براين مقايسه اي بين اين سه روش انجام شد. بدين منظور از قسمت فشاري و مقابل فشاري چهار درخت خميده موجود در جنگل سروسيمين دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران نمونه گيري شد. به دليل خطاي زياد و نبود رسوب کريستال يد در ديواره تراکئيد، تعيين زاويه هاي ميکروفيبريلي – بويژه در نمونه هاي فشاري – با بهره گيري از روش «رسوب کريستال يد» امکان پذير نشد. با بهره گيري از دو شيوه ديگر يعني «ترک دهي ديواره تراکئيد» و «جهت گيري دريچه پونكتواسيون» ميانگين زاويه ميکروفيبريل لايه S2 نمونه ها تعيين شد. همخواني خوبي بين داده هاي بدست آمده از اين دو روش در چوب سالم و عادي وجود داشت اما به علت مشکل بودن تعيين زاويه هاي بزرگ ميكروفيبريلي (بيش از ۴۰ درجه) با بهره گيري از روش دريچه پونكتواسيون، بهره گيري از اين شيوه براي اندازه گيري زاويه ميكروفيبريل تراكئيدهاي چوب فشاري چندان مطلوب نمي باشد. رابطه بين بين داده هاي بدست آمده از ايندو روش به قرار زير است: Y=9.3-1.3X كه در آن X ميزان زاويه هاي ميكروفيبريلي تعيين شده با روش ترك دهي و Y ميزان احتمالي زاويه هاي ميكروفيبريلي با روش دريچه پونكتواسيون است.