مقاله بررسي و ارزيابي منابع ثابت و متحرک در آلودگي هواي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و ارزيابي منابع ثابت و متحرک در آلودگي هواي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هوا
مقاله منابع ثابت آلودگي
مقاله منابع متحرک آلودگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله پيچيده آلودگي هواي اصفهان که بر اثر عوامل مختلفي در طي چند دهه اخير به شکل حاضر در آمده است، نيازمند شناختي دقيق و موثر از منابع و عواملي است که موجب انتشار در سطح اين شهر گرديده است. شهر اصفهان به عنوان يکي از بزرگترين شهرهاي ايران با جمعيتي بيش از يک ميليون و نهصد هزار نفر و دومين شهرپر خودرو و موتورسيکلت ايران، و دومين شهر صنعتي ايران بعنوان يکي از کلانشهرهاي آلوده دنيا است که پس از تهران مقام دوم آلودگي هواي ايران را دارا مي باشد. اين تحقيق در پي آن است که ميزان آلاينده هاي منابع ثابت و متحرک شهر اصفهان را محاسبه و ارزيابي نمايد. نتايج حاصل از اين تحقيق بصورت خلاصه نشان مي دهد که، از مجموع کل آلاينده هاي وارد شده به شهر اصفهان ۱۳ درصد متعلق به صنايع شهري (۲۶۴۷۱۷۰۰۰ گرم)، ۱۱ درصد مربوط به منابع خانگي و۷۶  درصد از کل آلاينده ها مربوط به منابع آلوده کننده ناشي از ترافيک در شهر اصفهان مي باشد.