مقاله بررسي و ارزيابي وضعيت پارک هاي شهر اصفهان بر اساس معيارها و ضوابط موجود براي دسترسي معلولان و جانبازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۴۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و ارزيابي وضعيت پارک هاي شهر اصفهان بر اساس معيارها و ضوابط موجود براي دسترسي معلولان و جانبازان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معلولان
مقاله پارک ها
مقاله مناسب سازي
مقاله برنامه ريزي شهري
مقاله شهر اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي گلشن
جناب آقای / سرکار خانم: صفرآبادي اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله ملزومات رشد و توسعه جوامع، ايجاد بسترهاي فضايي و کالبدي مناسب جهت استفاده همه اقشار جامعه از خدمات و امکانات عمومي، به منظور تحرک و جابجايي بهتر و دسترسي آسان تر در سطح شهر است. ناتوانان جسمي، معلولان و جانبازان، بخشي از افراد جامعه اند که همچون سايرين، نيازمند دسترسي و استفاده از امکانات و خدمات عمومي هستند. اما، وجود برخي موانع بويژه در نحوه طراحي، معماري و شهرسازي، بسياري از فضاهاي شهري، به ويژه معابر عمومي، پارک ها و فضاهاي سبز را فاقد شرايط لازم براي برآورده ساختن نيازهاي دسترسي افراد معلول نموده است. با توجه به اهميت مساله، مراکز تفريحي، به خصوص پارک ها، فضاهاي سبز و باغ هاي شهري، بايد به گونه اي طراحي و احداث شوند که کم توانان جسمي نيز قادر به استفاده از اين گونه اماکن باشند. به دنبال اين هدف و با توجه به ضوابط و معيارهاي موجود در منابع و لحاظ کردن آن در مشاهدات ميداني، و همچنين نتايج پرسشنامه هاي پاسخ داده شده توسط معلولان و جانبازان، وضعيت تعداد ۳۶ پارک مهم شهر اصفهان به عنوان نمونه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاصل، حاکي از آن است که از مجموع پارک هاي مورد مطالعه وضعيت ۲٫۸ درصد مناسب، ۳۰٫۵ درصد تا حدي مناسب و ۶۶٫۷ درصد از وضعيت نامناسب برخوردار بوده اند؛ بنابراين جهت بهسازي فضاهاي عمومي براي توانمندسازي معلولان در بهره گيري بيشتر و بهتر از پارک ها و فضاهاي سبز شهر، و سازگار ساختن اين کاربري هاي شهري با نيازهاي اين اقشار، بايد بيش از پيش توجه داشت.