مقاله بررسي و الگوسازي اثرگذاري پخش انواع موسيقي در ساعات مختلف کاري براي کارکنان در محيط هاي کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۵۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و الگوسازي اثرگذاري پخش انواع موسيقي در ساعات مختلف کاري براي کارکنان در محيط هاي کار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسيقي
مقاله کارانه
مقاله محيط کار
مقاله تم موسيقي
مقاله زمان پخش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي فيروزآبادي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي وثيق حسام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سيستم هاي کاري امروز در کنار عواملي که در افزايش کارايي کارکنان موثرند، تحقيقاتي در خصوص مواردي جديد به چشم مي خورد که از نظر رواني و ذهني بر کارايي کارکنان تاثير دارند. پخش موسيقي در محيط هاي کاري متناسب با نوع محيط و نوع کار از اين گروه عوامل به شمار مي رود. پاسخ به دو سوال مهم “پخش چه نوع موسيقي” و “در چه زماني” از جمله مواردي است که در اين مقاله بدان پرداخته شده است. بدين منظور در اين تحقيق تم هاي موسيقي طبقه بندي مي شود و اثرات آنها بر افراد مورد بررسي قرار مي گيرد. در مرحله بعد بهترين زمان پخش با توجه به شرايط افراد در طول يک شيفت کاري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و براي زمان هاي مختلف موسيقي هاي مناسب پيشنهاد مي شود. در پايان با در نظر گرفتن يک معيار (در اينجا کارانه پرداختي به کارکنان) نقش مثبت پخش موسيقي در يک محيط کاري نشان داده مي شود.