مقاله بررسي و اندازه گيري کل هيدروکربهاي نفتي (TPH) در آب و رسوب خليج فارس در محدوده بهرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و اندازه گيري کل هيدروکربهاي نفتي (TPH) در آب و رسوب خليج فارس در محدوده بهرگان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خليج فارس
مقاله بهرگان
مقاله هيدروکربن هاي نفتي
مقاله محيط زيست
مقاله FT-IR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي الناز
جناب آقای / سرکار خانم: ساداتي پور سيدمحمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر براي بررسي پساب تاسيسات نفتي بهرگان در سال ۱۳۸۷ انجام شده است. بهرگان يکي از مناطق نفتي ايران، در سواحل استان بوشهر و در طول جغرافيايي شرقي ۵۰o17’ و عرض جغرافيايي شمالي ۲۹o50’ واقع شده است. از منطقه بهرگان روزانه ۲۳۵,۰۰۰ بشکه نفت صادر مي شود. از اين رو نفوذ هيدروکربن هاي نفتي به آب درياچه از طريق حمل نقل و چه از طريق فاضلاب سايت بهرگان که مستقيما به دريا ريخته مي شود اجتناب ناپذير است. براي بررسي اثرات پساب اين تاسيسات، ميزان کل هيدروکربن هاي نفتي (TPH) در آب و رسوب محيط اطراف بهرگان اندازه گيري شده است. بدين منظور ۱۳ ايستگاه در پهنه دريايي و ساحلي اطراف اسکله سنگي انتخاب شد. ۳ نمونه نيز مستقيما از آب لوله فاضلاب و جريان کانال آب خروجي از سايت تهيه گرديد. بر اساس روش MOOPAM1999 کل هيدروکربن هاي نفتي از نمونه هاي آب و رسوب استخراج گرديد و در نهايت با استفاده از دستگاه FT-IR مقدار (TPH) در هر نمونه از آب و رسوب اندازه گيري شد. براي تحليل اطلاعات و مقادير بدست آمده نيز از نرم افزار SPSS استفاده شد. با بررسي داده ها مشخص شد ميزان (TPH) وارد شده به محيط از طريق فاضلاب تاسيسات بيش ازحد مجاز تعيين شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد و همبستگي مثبت و بالا بين ميزان TPH در آب و در رسوب ايستگاهها وجود دارد.