مقاله بررسي و بهبود عمليات انگيزش چاه با اسيد کاري ماتريکسي در يک مخزن نفتي جنوب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۹۴ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و بهبود عمليات انگيزش چاه با اسيد کاري ماتريکسي در يک مخزن نفتي جنوب ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزش چاه
مقاله ماتريکس اسيد
مقاله چاه آزمايي
مقاله آناليز گرهي انگيزش چاه
مقاله ماتريکس اسيد
مقاله چاه آزمايي
مقاله آناليز گرهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زويداويان پور منصور
جناب آقای / سرکار خانم: شادي زاده سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ممبيني سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عمليات انگيزش توسط اسيدکاري به منظور افزايش توليد يا تزريق پذيري چاه هاي نفت و گاز توليدي و يا متروک شده در مخازن نفت جنوب ايران به طور گسترده اي انجام مي شود که عمده ترين عمليات انگيزش، نوع ماتريکس اسيد مي باشد. اين نوع عمليات اسيدکاري جهت بهبود نفوذپذيري و رسيدن به يک پوسته منفي انجام مي گيرد. هدف از اين مقاله بررسي اين نوع عمليات اسيدکاري و ارایه راهکارهايي جهت بهبود اين عمليات در تعداد ۹ حلقه چاه در يکي از مخازن نفتي جنوب ايران مي باشد. نتايج بهره برداري بعد از اسيدکاري در ميدان مورد مطالعه نشان دهنده عدم کارايي اغلب اين عمليات مي باشد. در اين مقاله بعد از مقدمه، تاريخچه عمليات ماتريکس اسيد در بعضي از ميادين جنوب ايران در سال هاي اخير نشان داده شده است. ارزيابي اسيدکاري در مراحل قبل و بعد از عمليات انگيزشي در ۹ حلقه چاه با استفاده از نرم افزار Pansys و انجام آناليز گرهي آنها توسط نرم افزار Pipesim بخش نتايج اين مقاله را به خود اختصاص مي دهد. با استفاده از نتايج حاصل و بررسي تاريخچه عمليات اسيدکاري در ميدان مورد مطالعه با پيشينه تحقيق و کارهاي مشابه انجام شده در ميدان مورد مطالعه و نيز ميدان هاي مشابه ديگر، ارزيابي عمليات اسيدکاري در بخش بحث و تفسير مطالب به تفصيل آورده شده است. نتايج حاصله بيانگر اين است که از ميان ۹ حلقه چاه مورد مطالعه فقط چاه هاي ۲۰، ۲۲، ۳۸ مناسب ترين کانديدها جهت عمليات اسيدکاري ماتريکسي هستند. در انتها، به دليل معظلات موجود در روش اسيدکاري ماتريکسي، بکارگيري روش شکافت هيدروليکي در مخازن ايران يکي از پيشنهادهاي ارایه شده در اين مقاله است.