مقاله بررسي و تبيين رابطه بين مسووليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي در بين جوانان شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و تبيين رابطه بين مسووليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي در بين جوانان شهر شيراز
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسووليت اجتماعي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله عزت نفس
مقاله جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: جلاييان بخشنده وجيهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي و تبيين رابطه بين مسووليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي در بين جوانان ۲۹-۱۸ ساله شهر شيراز مي پردازد. رشد مسووليت اجتماعي و التزام به آن موضوعي است که بيشتر از مقوله هاي شناختي مورد توجه قرار گرفته است و ضرورت آن حتي در جوامع غربي و صنعتي پس از يک دوره رکود آشکار شده است (فتحي آذر، ۱۸۰: ۱۳۷۳). مسووليت اجتماعي بخشي از مساله اجتماعي شدن است. مهمترين عوامل اجتماعي شدن را مي توان فرهنگ، خانواده و نهادهاي اجتماعي دانست. مسووليت اجتماعي مهارتي است كه باعث بروز رفتارهايي مي شوند كه مورد ارزش گذاري قرار مي گيرند. اين مهارت ها مي توانند در روابط با ديگران نتايج مثبت و موفقيت آميزي بوجود آورند و منجر به احساس رضايت فردي و گروهي شوند و در صورت عدم رعايت آن مي تواند اعتماد بين انسانها را کم رنگ نموده و باعث از بين رفتن روحيه همکاري و تعاون در بين افراد شود. در اين مقاله داده ها با استفاده از روش پيمايش و از طريق پرسشنامه ساختار يافته براي ۳۸۶ نفر که بطور تصادفي انتخاب شدند، گردآوري شده است. نتايج رگرسيون چند متغيره نشان مي دهد که مسووليت اجتماعي مستقيما تحت تاثير متغيرهاي سرمايه اجتماعي (Beta=0.27)، عزت نفس (Beta=0.13)، سن (Beta=0.21) و جنسيت (Beta=0.22) قرار گرفته است و در مجموع اين متغيرها توانسته اند ۲۰ درصد از واريانس مسووليت اجتماعي را تبيين کنند (R2=0.20). در مدل تحليل مسير، چهار متغير بصورت مستقيم و ساير متغيرها به صورت غير مستقيم تاثير معناداري بر روي مسووليت اجتماعي داشته است. بيشترين تاثير مستقيم بر مسووليت اجتماعي متعلق به سرمايه اجتماعي و بيشترين تاثير غير مستقيم را تحصيلات مادر داشته است.