مقاله بررسي و تبيين عوامل رفتاري و فرهنگي و سازوكار ثبت تجارب مديران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و تبيين عوامل رفتاري و فرهنگي و سازوكار ثبت تجارب مديران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مستندسازي تجربه
مقاله عوامل رفتاري و فرهنگي
مقاله سازوکارهاي مستندسازي تجربه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: الهي شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجربه، جوهر يادگيري سازماني است كه از موفقيت ها و شكست ها حاصل مي شود و مستندسازي تجارب يكي از منابع اساسي توسعه و انتقال دانش و تجربه محسوب مي شود. نظام علمي مستندسازي تجربه ها و مستندسازي تجارب مديران ايراني، نويد بخش مديريت دانش بومي است. مديران عالي بخش دولتي و خصوصي از تجارب مديريتي ارزنده اي برخوردارند كه مستندسازي آن ها بر غناي مديريت در ايران مي افزايد. براي تحقق اين امر مهم، بايد عوامل رفتاري و فرهنگي مستندسازي تجارب مديران و سازوكارهاي ثبت تجربه را شناسايي كرد كه اين مقاله به اين امر مي پردازد. ابتدا ضمن مروري مختصر بر ادبيات موضوع و ارايه مدل مفهومي، متغيرهاي پژوهش شناسايي شده و سپس با استفاده از روش پيمايشي، آرا و نظر خبرگان و صاحبنظران اخذ گرديده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در پايان با توجه نتايج حاصل، پيشنهادهاي لازم ارايه شده است.