مقاله بررسي و تجزيه و تحليل عوامل راهبردي داخلي براي کسب مزيت رقابتي مطالعه موردي: شرکت ايران خودرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۳۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي و تجزيه و تحليل عوامل راهبردي داخلي براي کسب مزيت رقابتي مطالعه موردي: شرکت ايران خودرو
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد
مقاله رقابت
مقاله رويکرد مبتني بر منابع
مقاله شايستگي کليدي
مقاله مزيت رقابتي
مقاله شرکت ايران خودرو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره چه منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالفضلي سيدابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشورهاي در حال توسعه يا توسعه يافته، اگر نتوانند توانايي ها و استعدادهاي ذاتي و طبيعي خود را شناسايي کنند، همواره به صورت کشوري وابسته و متکي به کشورهاي صنعتي باقي خواهند ماند. بنابراين، ايجاد و حفظ مزيت رقابتي به عنوان يک عنصر کليدي براي موفقيت در عرصه هاي ملي و بين المللي اجتناب ناپذير است. لازمه اين مهم نيز شناسايي توانمندي ها و ظرفيت هاي رقابت پذير در صنايع گوناگون و اقتصاد ملي است.
مباني تئوريک تحقيق حاضر براساس دو نگرش موجود به منشا مزيت رقابتي، يعني “تئوري مبتني بر منابع شرکت” و “تئوري سازمان صنعتي” تدوين شده است. از اين دو نوع نگرش، تکيه اصلي پژوهش روي تئوري مبتني بر منابع است. با توجه به اين مکتب، دو نوع رويکرد در شناسايي عوامل داخلي راهبردي بررسي شده است: ۱٫ رويکرد وظيفه اي ۲٫ رويکرد زنجيره ارزش. از دو رويکرد اخير، در پژوهش حاضر از رويکرد وظيفه اي استفاده شده است و در اين رويکرد نيز، از تجزيه و تحليل نسبت ها بهره گرفته ايم. تعيين تاثير عواملي چون توانايي مديريت، فروش و بازاريابي، مالي و حسابداري، توليد و عمليات براي کسب مزيت رقابتي در شرکت ايران خودرو از جمله هدف هاي اين پژوهش است.