مقاله بررسي و تجزيه و تحليل ميزان اثربخشي نظام ارزيابي عملکرد جديد کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزي وزارت امور اقتصادي و دارايي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱۹۹ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي و تجزيه و تحليل ميزان اثربخشي نظام ارزيابي عملکرد جديد کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزي وزارت امور اقتصادي و دارايي)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشي
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله ارزيابي کارکنان دولت
مقاله بهبود عملکرد
مقاله مديرت منابع انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي عملکرد در تسهيل اثربخشي سازماني، يک وظيفه مهم و حياتي مديريت منابع انساني تلقي مي شود. در سالهاي اخير، به نقش ارزيابي عملکرد توجه زيادي معطوف شده است، زيرا طرفداران آن معتقدند يک نظام اثربخش ارزيابي عملکرد مي تواند انبوهي از مزيتها را براي سازمانها و کارکنان آنها ارزاني دارد. البته توجه به بحث ارزيابي عملکرد در سالهاي اخير در ايران بويژه در بخش دولتي قابل ملاحظه بوده و طي چند سال اخير، دولت با پياده سازي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان خود سعي در بهبود وضع موجود نظام ارزيابي در بين مديران، سرپرستان، کارشناسان و کارکنان داشته است. در اين مقاله، ميزان اثربخشي نظام ارزيابي عملکرد فعلي و قبلي کارکنان دولت بررسي شده و در اين رابطه فرضيه ها (۷ فرضيه) و سوالهايي مرتبط با هدف و منظور يک نظام ارزيابي صحيح در سازمان، مطرح و در قالب پرسشنامه در اختيار نمونه آماري (کارشناسان ادارات مرکزي وزارت امور اقتصادي و دارايي ) قرار گرفته است، سپس نظرات آنها به صورت مقايسه اي در رابطه با دو نظام ارزيابي عملکرد فعلي و قبلي کارکنان دولت بررسي، تجزيه و تحليل شده است.
يافته ها و نتايج تحقيق نشان مي دهد نظام ارزيابي عملکرد فعلي کارکنان دولت در مقايسه با نظام قبلي آن از حيث تحقق اهداف مترتب بر آن موفقتر عمل کرده و حرکت روبه جلويي در اين مسير حس مي شود. در پايان پيشنهاداتي براي بهبود و توسعه برنامه هاي ارزيابي عملکرد کارکنان دولت و رفع مشکلات و نواقص موجود و همچنين ارتقاي اثربخشي آن ارايه شده است .