مقاله بررسي و تحليل آلودگي هاي ناشي از مشاغل شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل آلودگي هاي ناشي از مشاغل شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي
مقاله ساماندهي
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي
مقاله واحد هاي شغلي آلاينده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ بيگلو رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاق دواتگر ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيامدهاي توسعه شهرنشيني به صورت آلودگي آب و هوا و محيط زيست شهري، تهديدي جدي براي سلامتي و ايمني ساکنان شهرها به شمار مي رود. امروزه، مناطق شهري به عنوان کانون هاي جمعيتي و فعاليت هاي اقتصادي، با تمرکز بالاي واحد هاي آلاينده محيط زيست مواجه شده اند، به طوري که موقعيت مکاني نامناسب و انواع آلودگي هاي ناشي از مشاغل مختلف در شهرهاي بزرگ از جمله شهر اصفهان، سلامت و آرامش شهروندان را مورد تهديد جدي قرار داده است؛ واحد ها و مشاغلي که نوع فعاليت و مهم تر از آن، موقعيت و نحوه مديريت آنها عامل ايجاد آلودگي و مزاحمت است. بنابراين شناسايي و ساماندهي مناسب مشاغل آلاينده و مزاحم، موضوعي مهم در مديريت شهري است. در پژوهش حاضر، آلودگي ها و مزاحمت هاي ناشي از مشاغل شهر اصفهان شامل آلودگي هوا، آلودگي صوتي، ايجاد لرزش، تجمع ضايعات، و آلودگي شيميايي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق، تحليلي و علي است و داده هاي مورد نياز به روش ميداني گردآوري شده است. اولويت هاي ساماندهي آن دسته از واحدهاي شغلي که آلاينده محيط شهري اند، با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و بهره گيري از نرم افزار Expert Choice تعيين شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که از نظر انواع آلودگي ها و مزاحمت هاي مورد مطالعه، واحد هاي شغلي تعميرگاه مکانيکي، صافکاري، کابينت و کانال سازي، تعويض روغن اتومبيل، نجاري، باتري سازي، فروشگاه ميوه و سبزي، و تراشکاري وضعيت نامناسب تري دارند، درنتيجه به عنوان اولويت هاي نخست ساماندهي تعيين شده اند.