مقاله بررسي و تحليل برخي از وام واژه هاي فارسي ديوان ابونواس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در لسان مبين از صفحه ۲۱۷ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل برخي از وام واژه هاي فارسي ديوان ابونواس
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وام واژه
مقاله زبان فارسي
مقاله شعر عربي
مقاله ديوان ابونواس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي ترکاشوند مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متون ادبي عربي با به تصوير کشيدن رخدادهاي گذشته ايرانيان، نقش انکار ناپذيري در حفظ و ماندگاري تمدن و تاريخ پرفراز و نشيب اين ديار ايفا کرده است. يکي از ويژگي هاي زبان عربي – به ويژه زبان عصر عباسي- کثرت واژه هاي فارسي در آن است. در دوره هاي مختلف تاريخ عربي، واژه هاي بيگانه زيادي در اين زبان راه يافته است، قوم عرب به محض آشنا شدن با فرهنگ و تمدن ساسانيان به تناسب نيازها و احوال زمان شروع به اقتباس از اين فرهنگ نمودند و از اين طريق واژه هاي فراواني از زبان پارسي ساساني وارد زبان عرب شد. آنان بسياري از واژه هاي فارسي را تعريب کرده و از آن بهره بردند و واژه هايي را نيز به همان شکلي که در زبان مبدا استفاده مي شد، به کار بردند. ابونواس شاعر نوگراي عصر عباسي، همچون ديگر شاعران اين عصر، خود را به فرهنگ زمانش آراسته و از ديگر تمدن ها مخصوصا تمدن فارسي تاثير پذيرفته است.
ما دراين مقاله، به تحقيق در وام واژه هاي فارسي ديوان ابونواس پرداخته ايم.