مقاله بررسي و تحليل جايگاه ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي ايران براي کشورهاي CIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۲۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل جايگاه ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي ايران براي کشورهاي CIS
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشورهاي CIS
مقاله ژئوپليتيک
مقاله ژئواکونومي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده علي ولي
جناب آقای / سرکار خانم: ذكي ياشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علي رغم اينکه پتانسيل هاي اقتصادي ايران از يک طرف و از طرف ديگر ضعف اقتصادي کشورهاي تازه استقلال يافته و موقعيت محصور آنها در خشکي کوچک ترين بهانه طرفين براي برقراري روابط از نوع همکاري هاي گسترده تجاري- اقتصادي مي باشد، در حال حاضر واقعيت هاي ژئوپليتيکي و سياسي حاکم بر منطقه و نيز روند موجود در روابط ايران با کشورهاي CIS به هيچ وجه با بسياري از کدهاي ژئوپليتيکي تعريف شده در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مطابقت نمي كند. بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، با توجه به واقعيت هاي موجود، به نظر مي رسد که ايران نتوانسته است جايگاه ويژه اي به لحاظ سياسي – اقتصادي براي خود در منطقه تعريف نمايد. در همين راستا، علي رغم وابستگي هاي ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي بين ايران و کشورهاي CIS، با توجه به روند موجود و نيز انزواي ژئوپليتيکي ايران در منطقه به دليل اقدامات ايالات متحده، بعيد به نظر مي رسد که ايران به اين زودي و با توجه به رويکردهاي سياست خارجي جاري بتواند توازن ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي لازم براي احقاق منافع ملي خود را بدست آورد. در اين مقاله سعي شده است با مطالعه واقعيت هاي ژئوپليتيکي منطقه، در واقع مهمترين عوامل تاثيرگذار در جايگاه و منزلت ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي ايران در قبال کشورهاي CIS مورد بررسي و تحليل قرار گيرند.