مقاله بررسي و تحليل خصوصيات هيدروليک جريان در مجاري ريز قطره چکان هاي مارپيچي با استفاده از نرم افزار FLUENT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۶۹۹ تا ۷۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل خصوصيات هيدروليک جريان در مجاري ريز قطره چکان هاي مارپيچي با استفاده از نرم افزار FLUENT
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطره چکان
مقاله ديناميک سيالات محاسباتي (CFD)
مقاله رابطه دبي – فشار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل قندي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بهزاد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: برومندنسب سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قطره چکان مهمترين قسمت آبياري قطره اي محسوب مي گردد براي طراحي و ساخت قطره چکان هاي با کارايي بالا، لازم است اطلاعات کاملي از چگونگي مکانيسم جريان درون مجاري آن ها داشته باشيم، به دليل ريز و پيچيده بودن هندسه مجاري مارپيچ قطره چکان ها، استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي (CFD) براي مطالعه خصوصيات هيدروليکي جريان درون مجاري آن ها، بسيار مناسب مي باشد. در اين مطالعه با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي، رفتار جريان داخل قطره چکان ها براي بدست آوردن نحوه توزيع سرعت و فشار به منظور طراحي نرم افزاري قطره چکان ها شبيه سازي شد و رابطه بين فشار و ميزان دبي، تحت شش فشار مختلف به دست آمد. بدين منظور سه نمونه از دو نوع قطره چکان تيپ پلاک دار انتخاب، و تخريب شدند. اندازه مجاري با عکس برداري، توسط ميکروسکوپ الکتروني (SEM) تعيين شد. سپس جريان درون قطره چکان ها توسط CFD شبيه سازي گرديد. و ضرايب معادله دبي- فشار مشخص و توزيع سرعت و فشار داخل مجاري نمايش داده شد. صحت سنجي نتايج حاصله از مدل، بر اساس ضوابط ارايه شده در استاندارد ISO9261 در آزمايشگاه صورت گرفت. نتايج نشان دادند که داده هاي به دست آمده از شبيه سازي مطابقت بسيار خوبي با داده هاي آزمايشگاهي دارد و ديناميک سيالات محاسباتي مي تواند ابزار بسيار مناسبي براي کمک به طراحي قطره چکان هاي با مجاري مارپيچ باشد و با کاهش تعداد قالب هاي آزمايشي، هزينه توليد قطره چکان ها کاهش مي يابد.