مقاله بررسي و تحليل درد و رنج هاي بشري در انديشه مولوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۲۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل درد و رنج هاي بشري در انديشه مولوي
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولوي
مقاله هرمنوتيك
مقاله روان درماني
مقاله عشق درماني
مقاله دردشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ بيگدلي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي داوودخاني نوراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسان همواره در عرصه زندگي با ناملايمات و بحران هاي روحي روبه رو بوده و پيوسته شوق ادامه حيات، او را بر آن داشته است تا در مسير زندگي و در رويارويي با موانع از راهنمايي هاي انديشمندان جامعه بشري براي دستيابي به آرامش و رهايي از درد و رنج بهره بگيرد. به همين دليل، نگارندگان با توجه به چالش هاي دروني انسان معاصر و نگاه ابزاري به او در عصر حاضر، بر آن شدند تا دستيابي به يك الگوي فكري – درماني مناسب با آلام بشري را سرلوحه كار پژوهشي خود قرار دهند و در اين ميان با توجه به محوريت انسان و چالش هاي دروني او در منظومه فكري مولوي، به سراغ آثار ارزشمند او – مثنوي و ديوان شمس – رفتند تا در يك فرايند نظام يافته علمي و با تكيه بر روش هرمنوتيك، ساحات انديشه مولانا را درباره ماهيت و قواعد شناخت درد و رنج و دلايل و عوامل آن بررسي و تحليل کنند و از طريق علوم روان شناسي، زيبايي شناسي، انسان شناسي و …، کوشيدند رويكردهاي مهم درماني مولوي به درد و رنج را در قالب پنج رويكرد رفتاري – شناختي، ارتباطي موثر، معنادهي، تصويري – تمثيلي و عشق درماني نشان دهند.