مقاله بررسي و تحليل رابطه بين آلودگي محيطي و رشد اقتصادي با استفاده از داده هاي تلفيقي: مطالعه موردي آلاينده مونوكسيدكربن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل رابطه بين آلودگي محيطي و رشد اقتصادي با استفاده از داده هاي تلفيقي: مطالعه موردي آلاينده مونوكسيدكربن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني كوزنتس محيطي
مقاله مونوكسيد كربن
مقاله توليد ناخالص ملي
مقاله روش اثرات ثابت با استفاده از داده هاي تلفيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غزالي سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي، رابطه بين آلودگي محيطي و رشد اقتصادي در قالب فرضيه منحني کوزنتس را نشان مي دهد که از داده هاي استاني در دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۷۵ استفاده شده است. آلاينده مونوكسيدكربن بعنوان شاخص محيطي و توليد ناخالص ملي بعنوان شاخص اقتصادي به كار برده شده اند. با استفاده از آزمون F، روش اثرات ثابت(FIX EFFECTS MODEL)  به منظور برآورد منحني كوزنتس محيط زيستي با داده هاي تلفيقي در مقايسه با روش اثرات تصادفي (RANDOM EFFECTS MODEL) ترجيح داده شده است. نتايج آزمون والد پس از برآورد مدل حاكي از رابطه درجه سه افزايشي بين دو شاخص اقتصادي و محيطي مي باشد. بنابراين مطالعه در مورد پنج استان اصفهان، تهران، خراسان، فارس و مازندران در فاصله زماني ده ساله حاكي از افزايش آلودگي همراه با رشد اقتصادي مي باشد. پس لازم است دولت اقدامات مثبتي را در جهت كاهش آلودگي انجام داده و تصميمات موثر در جهت حفاظت از محيط زيست اتخاذ نمايد.