مقاله بررسي و تحليل ساختار سلسله مراتب شهري در استان اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۰۲ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل ساختار سلسله مراتب شهري در استان اردبيل
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلسله مراتب شهري
مقاله شاخص چهار شهر مهتا
مقاله ضريب آنتروپي
مقاله منحني لورنز
مقاله قاعده رتبه-اندازه
مقاله شاخص مرکزيت
مقاله استان اردبيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داداش پور هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: مولودي جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام شهري چه در سطح ملي و چه در سطح منطقه اي در طول زمان در حال تغيير و در اغلب موارد در حال تکامل است. بين اين دو يعني نظام شهري ملي و نظام شهري منطقه اي رابطه دو سويه وجود دارد، به طوري که گرايش به تعادل و يا عدم تعادل در يکي از آنها در گرايش و عدم گرايش ديگري به سوي تعادل موثر است. از آنجا که نحوه پراکنش نقاط سکونتگاهي در پهنه سرزمين و گسيختگي و عدم انسجام ساختار فضايي يکي از مشخصه هاي نظام شهري در سطح کشور است، بنابر اين بررسي آن در کليه مناطق کشور به منظور شناخت پيوندها و تفاوت ها امري اجتناب ناپذير است. در اين مطالعه به منظور سنجش و ارزيابي سلسله مراتب شهري در استان اردبيل از اطلاعات به روز و روش هاي متداول و رايج استفاده شده است. طبق تحليل هاي انجام شده در سطح استان اردبيل، با وجود گذشت يک دوره ۳۰ ساله فقدان تعادل سلسله مراتبي شهري هنوز يکي از مشخصه هاي بارز نظام شهري استان است. تزريق بيش از حد و بدون برنامه امکانات و خدمات به شهر اردبيل بويژه پس از تبديل شدن آن به مرکز استان، موقعيت جغرافيايي اين شهر در مرکز استان، دورافتادگي و انزواي شهرهاي پرجمعيتي مانند پارس آباد و…، برخي از دلايل اين عدم تعادل است.